Gymnasiale valgfag

Organisation C - valgfag

I organisation C får du kendskab til, hvordan ledelsen og de ansatte kan tilpasse en organisation til udviklinger i det internationale samfund og omverdenen generelt.

Fakta

Navn:
Organisation C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Undervisningen giver dig en grundlæggende viden om organisationsteori, men beskæftiger sig også med konkret projektledelse, teamorganisering og motivations- og ledelsesteorier.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget organisation på C-niveau får du et grundlæggende indblik i en organisations strukturer samt i den organisationsteoretiske udvikling i et historisk perspektiv. Du lærer at arbejde med organisatoriske problemstillinger og at se på interne organisatoriske forhold og organisationen som en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund.

Du får bl.a. undervisning i emnerne:

  • Ledelse og organisation i historisk perspektiv
  • Organisationsstruktur og design
  • Motivationsteori
  • Ledelsesteori
  • Organisationskultur


Undervisningen er baseret på aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og veksler mellem teori og et casebaseret undervisningsprincip. Du arbejder bl.a. med øvelser ud fra konkrete og afgrænsede organisatoriske problemstillinger og med organisatoriske modeller. Undervisningen byder desuden på et projektforløb, som kommer til at danne grundlag for din eksamen.

It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i dit projektforløb fra undervisningen. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for organisation på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for organsiation som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for organisation C på uvm.dk.