studentereksamen - stx
Gymnasial uddannelse

Billedkunst A

I billedkunst A får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

Fakta

Navn:
Billedkunst A
Type:
Fag på stx, hhx og htx
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

I billedkunst A beskæftiger du dig med visuelle, rumlige og sanselige fænomener, og du får viden om disse fænomeners historiske, kulturelle, kommercielle og menneskelige betydning, både lokalt og globalt.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget billedkunst på A-niveau lærer du at forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du får viden om kunstvidenskabelig terminologi og lærer at analysere egne og andres billeder ud fra forskellige forskningsbaserede metoder.

Du får bl.a. undervisning i emnerne:

  • praktisk, analytisk og teoretisk undersøgelse af almene, kunstfaglige, erhvervsrettede og æstetiske problemstillinger
  • visuelle værker, fænomener og kulturer med følgende spredning: før og efter 1800 og fra de seneste ti år, med hovedvægt på sidstnævnte periode
  • forskellige værktyper, medier og udtryksformer, bl.a. digitale
  • danske, vestlige og ikke-vestlige udtryk, bl.a. international samtidskunst forskellige analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
  • forskellige teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
  • ideerne og strategierne bag visuelle og rumlige udformninger
  • teknikker til arbejde med selvvalgt visuel, rumlig eller sanselig formgivning
  • kuratering og museologi
  • æstetiske og innovative processer

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og større problemorienterede projektforløb, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

It bruges i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.

Eksamen

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve baserer sig på et centralt stillet opgavesæt. Prøven varer fem timer. Eksaminanden vælger mellem et antal opgaver, der består af et eller flere ukendte visuelle og rumlige værker af historisk og nutidig karakter.

Den mundtlige prøve består af to dele:

1) en prøve i dit eksamensprojekt. Denne del fylder 1/3 af eksaminationstiden.

2) en prøve i det teoretisk, praktiske og analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio. Denne del fylder 2/3 af eksaminationstiden.

Du vælger selv rækkefølgen, eller du kan vælge at flette de to dele sammen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Forberedelsestiden er ca. 60 minutter pr. eksaminand.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for billedkunst A på uvm.dk.