studentereksamen - stx
Fag på stx

Biologi A - stx

I biologi A lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode og at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser.

Fakta

Navn:
Biologi A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at vurdere omfattende biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig struktureret om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget biologi på A-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Du lærer bl.a. at forklare og benytte biologisk teori og metode til brug for analyse af biologiske problemstillinger og lærer de biologiske fagudtryk at kende. Du får kendskab til forskellige analysemetoder og statistisk resultatbehandling inden for områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immonologi og økologi.

Du lærer også at gennemføre selvstændige observationer og undersøgelser og at tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet og i felten.

Du får bl.a. undervisning inden for emnerne:

  • Virus og forskellige cellers opbygning og funktion
  • Opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
  • Udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb og åndedræt samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
  • Enzymers opbygning og funktion
  • Menneskets immunforsvar, herunder vaccination
  • Genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
  • Eksempler på anvendt bioteknologi, herunder bioinformatik
  • Nedarvningsmønstre belyst med eksempler fra planter, dyr og mennesker
  • Evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
  • Økologi, herunder undersøgelse af et økosystem


Undervisningen veksler mellem projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Der bliver inddraget engelsksprogede tekster i undervisningen.

I biologi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It er en integreret del af undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består et opgavesæt med udgangspunkt i gennemgået materiale.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der udleveres dagen før prøven. Opgaven tager udgangspunkt i temaer relateret til undervisningen og indeholder kendte og ukendte bilag. Du får ca. 24 timers forberedelse. Selve eksamen varer ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i biologi fra 0 - A-niveau er 325 timer, fra C - A-niveau 250 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i biologi på A-niveau er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi A stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
2. december 2024
Biologi B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Biologi B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2024
6. december 2024
Biologi B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
26. august 2024
2. december 2024
Biologi B -> A, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
2. september 2024
29. november 2024
Biologi B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Biologi B -> A, STX Dagundervisning 1120 København K
*
3. februar 2025
30. april 2025
Biologi B -> A, STX Dagundervisning 1120 København K
*
3. marts 2025
30. april 2025
Biologi B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C