Gymnasiale valgfag

Italiensk B - valgfag

I italiensk B lærer du at læse og forstå et enkelt italiensk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.

Fakta

Navn:
Italiensk B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Derudover får du undervisning i Italiens historiske, kulturelle og interkulturelle forhold med relevans for de studerede emner.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget italiensk på B-niveau lærer du at deltage i en samtale og diskussion på et enkelt og sammenhængende italiensk. Du lærer også at læse og i hovedtræk forstå italiensk skønlitteratur og sagprosa i et enkelt sprog.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse, herunder grammatik, samt de grundlæggende elementer i italiensk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget får du viden om italiensk kultur- og samfundsforhold, herunder aktuelle forhold i dagens Italien. Der vil indgå italiensksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen giver dig grundlæggende færdigheder i at kommunikere på italiensk og viden om italiensk kultur, litteratur og samfundsforhold.

Undervisningen fokuserer på, at du lærer at tale sproget. Mest muligt af undervisningen foregår på italiensk og er organiseret i emner, som integrerer de forskellige faglige mål.

It i form af fx informationssøgning og interaktive træningsprogrammer er en naturlig del af undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Du skal på italiensk redegøre for en ukendt italiensksproget tekst, der har tilknytning til et af de studerede emner. Derefter skal du samtale på italiensk om almene emner med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale.

Prøven varer ca. 30 minutter og har ca. 1 times forberedelse. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler. Dog er kommunikation med omverdenen og brug af internettet og oversættelsesprogrammer ikke tilladt.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for italiensk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for italiensk som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for italiensk B på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. december 2023
15. juni 2024
Italiensk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Italiensk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2024
16. maj 2025
Italiensk B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2024
15. maj 2025
Italiensk B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C