højere forberedelseseksamen, hf
Fag på højere forberedelseseksamen...

Mediefag C - hf

I mediefag C får du kendskab til grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner.

Fakta

Navn:
Mediefag C - hf
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

På det teoretiske og analytiske niveau lærer du at bruge film- og tv-sprogets terminologi og får undervisning i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering.

Du får kendskab til centrale genrer og programtyper og til de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion. Du lærer også at gøre rede for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold.

På det praktiske niveau lærer du at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en medieproduktion. Hertil hører at fastlægge faserne i arbejdet, at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse udtryksformen til indhold og målgruppe.

Endelig lærer du at forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen produktion.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, kortere øvelser og længere projektarbejder i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.

Der bruges it-baseret udstyr til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i to dele.

Første del af prøven tager udgangspunkt i din eller gruppens eksamensproduktion, hvor du eller I prøves i evnen til at redegøre for og diskutere centrale elementer i produktionen. Uddannelsesinstitutionen beslutter, om prøven skal foregå individuelt eller gruppevis. Eksaminiationstiden er ca. 10 minutter pr. elev.

Anden del af prøven handler om det teoretisk-analytiske stof og tager udgangspunkt i et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Til citatet hører eventuelle vejledende spørgsmål. Du prøves i din evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for mediefag på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for mediefag på C-niveau på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for mediefag C i bilag 16 i hf-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
16. maj 2017
Mediefag C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Mediefag C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2016
17. maj 2017
Mediefag C - hf Dagundervisning 5700 Svendborg
*
18. august 2016
11. maj 2017
Mediefag C - hf Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Mediefag C - hf Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Mediefag C - hf Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2017
25. maj 2018
Mediefag C, HF2 Dagundervisning 7400 Herning
*
10. august 2017
25. maj 2018
Mediefag C, HF2 Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2017
15. december 2017
Mediefag C, HF2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Mediefag C, HF2 Dagundervisning 2610 Rødovre
*
14. august 2017
15. december 2017
Mediefag C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Mediefag C, HF2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Mediefag C, HF2 Dagundervisning 2620 Albertslund