Gymnasiale valgfag

Innovation B - valgfag

I innovation B får du en indføring i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde kreativt med ideudvikling i forhold til virksomheder og organisationer.

Fakta

Navn:
Innovation B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer bl.a. om konkurrenceevne, organisations- og samfundsudvikling samt at arbejde med egne forretningsplaner eller projektforløb i forskellige brancher, på både nationalt og internationalt niveau.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget innovation på B-niveau lærer du at benytte forskellige metoder til udvikling af forretningsideer og at analysere og diskutere faserne i en innovationsproces, fx i forhold til start af egen virksomhed.

Du lærer også om innovationsaktiviteters betydning for samfundsudviklingen og får viden om organisationers struktur og kultur med henblik på at kunne forklare, hvordan mennesker og organisationer kan fremme eller hæmme innovative aktiviteter.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Tilgange og metoder til skabelse, udvikling og vurdering af ideer
  • Innovation, virksomheders konkurrenceevne og organisationers udvikling
  • Forretningsplan og innovationsproces
  • Mennesker og organisation

Undervisningen er problemorienteret og teambaseret, og der inddrages cases og eksterne samarbejdspartnere.

Der vil være to længere sammenhængende forløb, hvor du henholdsvis arbejder med metoder til ideudvikling som basis for innovation og med en forretningsplan.

It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb, hvor du bruger internettet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, der består af en innovationsfaglig udfordring. 

Der gives ca. 24 timers forberedelse. I grupper af tre-fire elever udarbejdes en innovationsfaglig løsning på den af gruppen trukne opgave, og løsningen relateres til ét selvvalgt projektforløb fra undervisningen. Der eksamineres gruppevis, og eksaminationstiden pr. eksaminand er ca. 20 minutter. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for innovation B er minimum 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for innovation B er minimum 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for innovation B på uvm.dk