studentereksamen - stx
Gymnasial uddannelse

Dramatik A

I dramatik A lærer du at forstå og bruge teorier om europæisk drama og teater og se dem i historisk sammenhæng.

Fakta

Navn:
Dramatik A
Type:
Fag på stx, hhx og htx
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får et bredt kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dramatik på A-niveau vil du lære om forskellige former for scenekunst i både nutidig og historisk sammenhæng. Du lærer om såvel skuespillet som om de tekniske virkemidler.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • principper for udvikling og realisation af en scenisk idé
  • principper for reception af og erkendelse gennem kunst
  • grundlæggende begreber i arbejdet med instruktion og ledelse af kreative processer, herunder teori om motivation og kommunikation
  • grundlæggende principper for udarbejdelse af scenografi og anvendelse af lyd- og lysteknik
  • mindst tre væsensforskellige teorier om arbejdet med skuespil og scenekunst
  • mindst fire væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spredning
  • aktuel scenekunst og moderne principper for iscenesættelse og instruktion
  • forestillingsanalyse og realisationsanalyse

Undervisningen består af læsning og tolkning af tekster, arbejde med enkle øvelser og mindst to selvstændige projektarbejder.
I projekterne skal du enten alene eller sammen med andre lave en produktion. Produktionerne skal dokumenteres i en logbog. De to projektarbejder afsluttes med hver sin rapport, i hvilken du skal beskrive din/jeres idé og processen i arbejdet med produktionen.
Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.
 

Eksamen

Der afholdes i en skriftlig og en mundtlig prøve. Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt. Prøven varer fem timer.

Den mundtlige prøve består af to dele med en varighed på tilsammen ca. 45 minutter pr. eksaminand. Tiden fordeles med ca. 15 minutter til første del og ca. 30 minutter til anden del

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dramatik A på uvm.dk.