studentereksamen - stx
Fag på stx

Naturvidenskabeligt grundforløb - stx

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag - bl.a. videnskabelig metode.

Fakta

Navn:
Naturvidenskabeligt grundforløb - stx
Type:
Fag på studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På naturvidenskabeligt grundforløb lærer du at gennemføre praktiske undersøgelser og iagttagelser, både i laboratoriet og i naturen. Du lærer at beskrive enkle sammenhænge i naturen ved hjælp af modeller og lærer samtidig om modellernes muligheder og begrænsninger.

Du får også indsigt i relevante faglige begreber og lærer at bruge dem i forbindelse med formidling af naturvidenskabelige emner.

I udvælgelsen af det faglige indhold vil der blive lagt vægt på samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag. Der vil være eksperimentelt arbejde i såvel laboratorium som ved feltarbejde. Undervisningen vil desuden vise betydningen af at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang.

Undervisningen indeholder praktiske undersøgelser og iagttagelser samt skriftligt arbejde og mundtlig fremstilling. Den vil være bygget op omkring tematiske og flerfaglige forløb.

It indgår i forbindelse med det skriftlige arbejde samt i dataopsamling og databehandling.

Naturvidenskabeligt grundforløb bliver koordineret med matematik og det naturvidenskabelige fag, som du læser parallelt.

Eksamen

Du afslutter naturvidenskabeligt grundforløb med et individuelt udarbejdet skriftligt produkt, der blandt andet indeholder din behandling af de praktiske undersøgelser. Desuden vil der være en kort faglig samtale på mindst 10 minutter med læreren.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for naturvidenskabeligt grundforløb er 60 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for naturvidenskabeligt grundforløb på stx er 60 timer. Faget er obligatorisk på grundforløbet.

Undervisningen evalueres efter afslutningen af hvert enkelt temaforløb.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for naturvidenskabeligt grundforløb i bilag 45 i stx-bekendtgørelsen.