Gymnasiale valgfag

International teknologi og kultur C - valgfag

I international teknologi og kultur C får du en grundlæggende viden om, hvordan interkulturelle forhold påvirker den teknologiske udvikling.

Fakta

Navn:
International teknologi og kultur C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Faget giver dig mulighed for at analysere de komplekse internationale og lokale markedsforhold, som en teknologiproducerende virksomhed opererer i.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget international teknologi og kultur på C-niveau får du viden om væsentlige internationale organisationers betydning for det internationale samarbejde, lige som du lærer at gøre rede for udviklingen i handelens betydning for det internationale samarbejde både nu og tidligere.

Du får grundlæggende redskaber til at udarbejde enkle analyser af teknologiens internationale karakter og de interkulturelle forhold, der har betydning for den nationale og den internationale teknologiske udvikling.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:i

  • internationale organisationer indenfor økonomi og handel, udvikling, arbejdsmiljø og miljø
  • internationalt samarbejde, herunder international produktion, konkurrenceforhold, arbejdsdeling og handel
  • teknologi og teknologianalyse, herunder uddannelse, miljø og arbejdsvilkår
  • kultur og områdespecifik kulturteori, herunder kulturkonstitution, kulturforskelle, kulturligheder, kulturkonflikter og påvirkning

Undervisningen veksler mellem oplæg og projektforløb, som du afslutter med en rapport.

Du bruger it, fx i forbindelse med informationssøgning med vægt på kilder, der belyser områdernes aktuelle udvikling, og i rapportering og formidling gennem skrift, lyd og visualisering.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i din afsluttende opgave suppleret med spørgsmål inden for hele undervisningens område. Den varer ca. 24 minutter, og der er ingen forberedelsestid. Du må kun medbringe din opgave.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for international teknologi og kultur på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for international teknologi og kultur som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for international teknologi og kultur C på uvm.dk.