studentereksamen - stx
Fag på stx

Engelsk A - stx

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.

Fakta

Navn:
Engelsk A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget engelsk på A-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får træning i at bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og vil kunne opnå et ordforråd som gør det muligt for dig at deltage i en samtale eller diskussion på engelsk om såvel almene som faglige emner.

Du lærer også at analysere og fortolke forskellige teksttyper samt mediestof og film med anvendelse af faglige ord og begreber. Du vil bl.a. stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster og mediestof og lære om væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie. Som eksempel på ældre teksttyper kan nævnes uddrag af Shakespeares værker.

Du vil desuden få viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Arbejdssproget vil overvejende være engelsk. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

I engelsk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejdet og til informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer i alt 5 timer og har udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt. Den første time må du hverken bruge computer eller faglige hjælpemidler. De sidste 4 timer er alle hjælpemidler tilladt, med undtagelse af kontakt med omverdenen samt brug af internettet.

Den mundtlige prøve er i et ukendt materiale, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Der er ca. 60 minutters forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt, med undtagelse af kontakt med omverdenen samt brug af internettet, og ca. 30 minutters eksamination.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for engelsk på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk A stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2020
2. december 2020
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
4. december 2020
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
12. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
19. december 2020
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
17. august 2020
16. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
27. november 2020
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
17. august 2020
30. november 2020
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
20. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
19. august 2020
4. december 2020
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
18. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
1. september 2020
30. november 2020
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
17. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 7100 Vejle
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
2. december 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
29. april 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2021
29. april 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2021
29. april 2021
Engelsk B -> A, STX Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
1. februar 2021
29. april 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. marts 2021
29. april 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 1165 København K
*
1. marts 2021
29. april 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. juli 2021
13. august 2021
Engelsk B -> A, STX Dagundervisning 5000 Odense C