studentereksamen - stx
Gymnasial uddannelse

Mediefag A – stx

I mediefag A får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Fakta

Navn:
Mediefag A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer selvstændigt og kreativt at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis, manuskript og storyboard.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder både teoretisk og praktisk med faget. På det teoretiske niveau får du bl.a. undervisning i film- og tv-sprogets terminologi og i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering.
På det praktiske niveau lærer du fx selvstændigt og nuanceret at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en produktion.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • forskellige perspektiver på film, tv og nyere medier
  • filmiske virkemidler
  • forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold
  • karakteristika ved fakta, fiktion samt blandinger mellem disse former, hvor eksempler fra de seneste fem år indgår
  • centrale genrer, medier, medieplatforme og deres tværmediale samspil
  • film-, tv- og mediehistoriske hovedlinjer
  • produktionsforhold i film, tv og nyere medier – nationalt og internationalt
  • medie- og kommunikationsteori
  • produktionstilrettelæggelse, herunder arbejde med mediefaglige værktøjer og udarbejdelse af manuskript, målgruppeanalyse og mediestrategi
  • optageprincipper og optageteknik

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med et eksamensprojekt, som består af tre sammenhængende medieproduktioner. Projektet danner udgangspunkt for den mundtlige prøve. 
It indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.
 

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Grundlaget for den mundtlige prøve er dit/jeres eksamensprojekt. Eksaminationstiden er ca. 45 minutter pr. eksaminand, dog maksimalt 180 minutter, uanset hvor mange I er i gruppen. Der gives ingen forberedelsestid.

Den skriftlige prøve baserer sig på et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for mediefag A stx på uvm.dk.