Gymnasiale valgfag

Dans B - valgfag

I dans B får du mulighed for at danse, koreografere og improvisere inden for forskellige dansegenrer.

Fakta

Navn:
Dans B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du lærer at kombinere teori og dansepraksis og arbejder med dans som både kropsligt og kulturelt fænomen.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dans på B-niveau får du grundlæggende færdigheder i at danse og i at skabe, udføre og analysere forskellige former for dans.

Du får bl.a. undervisning i følgende: 

  • praktisk arbejde med dans, improvisation, koreografi og relevant teknisk terminologi i tilknytning hertil at føre og lade sig føre i dans
  • fremførelse for et publikum
  • intermediale relationer mellem dans og andre mediers udtryk
  • grundlæggende begreber fra danseteori og –analyse, herunder Labans bevægelseslære
  • dansekroppen i ”live” dansebegivenheder og ”screen”-dans
  • sociale og sceniske danseformer i lokale, regionale og globale kulturelle sammenhænge
  • relevant historisk viden om dans og grundlæggende dansehistoriske begreber om levende tradition, rekonstruktion og kildemateriale

Undervisningen er dels organiseret som temaer og projekter, hvor flere elementer i faget indgår, dels som kursusperioder. I halvdelen af tiden arbejder du kropsligt med udøvelsen af dans, fx solo-, par- og gruppedanse samt basal improvisation og komposition.

I forbindelse med projektarbejdet skal I i grupper lave en koreografi og udarbejde en rapport, der forklarer og argumenterer for projektets ide og gør rede for de teorier og teknikker, I har valgt.

It indgår som redskab i undervisningen i form af bl.a. moderne dansenotationsprogrammer.

Eksamen

Prøven er todelt og varer i alt ca. 34 minutter pr. eksaminand.

Første del består af en forevisning af gruppens danseprojekt. Gruppen må bestå af 2-8 personer. Forevisningen må højst vare 15 minutter.

Anden del er individuel og varer ca. 24 minutter med en forberedelsestid også på ca. 24 minutter. Prøven indeholder dels en samtale om den forudgående danseforevisning og dels en samtale med udgangspunkt i et ukendt materiale, som som kan bestå af billeder, småtekster og/eller videocitater.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dans på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dans som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dans B på uvm.dk