studentereksamen - stx
Fag på stx

Biologi C - stx

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter.

Fakta

Navn:
Biologi C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden og lærer at udtrykke dig om biologiske sammenhænge ved hjælp af relevante faglige begreber. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget biologi på C-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser
  • mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
  • makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og DNA
  • enzymer: overordnet opbygning og funktion
  • biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
  • genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation
  • evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer
  • fysiologi: Oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion, forplantning og hormonel regulering
  • økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-kredsløb og biodiversitet.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne.

It er integreret i undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den afholdes på grundlag af en opgave med kendt og ukendt bilagsmaterialre, i hvilken det eksperimentelle arbejde indgår.

Forberedelsestiden er ca. 24 minutter, og selve eksaminationstiden er ligeledes ca. 24 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden i biologi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden i biologi på C-niveau er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi C stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
6. december 2024
Biologi C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
20. december 2024
Biologi C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
20. december 2024
Biologi C, STX Dagundervisning 5000 Odense C