studentereksamen - stx
Fag på stx

Tysk fortsættersprog A - stx

I tysk fortsættersprog A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Tysk fortsættersprog A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får bl.a. undervisning i væsentlige regler for tysk udtale og intonation, både i forhold til at tale og forstå sproget, og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I tysk fortsættersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et forståeligt, nuanceret og sammenhængende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster.

Du vil bl.a. få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk med et nuanceret ordforråd og med sikkerhed i bøjninger og sætningskonstruktioner.

I undervisningen vil du få gennemgået et fyldigt udvalg af tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer og lære at analysere og fortolke disse.

Ud over at lære sproget får du viden om væsentlige sider af kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Tyskland (med hovedvægt på tiden efter 1945 og frem) samt i andre tysktalende lande. Der vil indgå tysksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

I tysk fortsættersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it i undervisningen til informationssøgning og til styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kontakt med omverdenen samt brug af internettet.

Den mundtlige prøve har en eksaminationstid på ca. 30 minutter og tager udgangspunkt i en præsentation på tysk af et ukendt tysksproget tekstmateriale på ca. 2 sider. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tysk fortsættersprog A stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
16. maj 2025
Tysk fortsættersprog B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Tysk fortsættersprog B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K