studentereksamen - stx
Fag på stx

Historie A - stx

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien.

Fakta

Navn:
Historie A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget historie på A-niveau opnår du viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, lige som du får indsigt i egen kulturel baggrund og andre kulturer.

Du lærer at indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden samt at forholde dig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.

Du får fx undervisning inden for følgende emner:

  • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
  • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
  • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
  • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • stats- og nationsdannelser , herunder Danmarks
  • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
  • politiske og sociale revolutioner
  • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
  • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede globalisering

Undervisningen er organiseret med en bred vifte af forskellige arbejdsformer som fx lærerforedrag, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Der bruges it i undervisningen i forbindelse med informationssøgning og skriftlig fremstilling samt som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af et ukendt materialesæt med et omfang på tre til fem normalsider.   

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der er ca. 90 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie fra 0 - A-niveau er 190 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie på A-niveau på stx er 190 timer fordelt på 1., 2. og 3. g. Faget er obligatorisk.

I starten af studieretningsforløbet gennemføres et obligatorisk forløb sammen med faget dansk. I 1. eller 2. g skal du skrive en opgave i enten historie eller dansk.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie A stx på uvm.dk