studentereksamen - stx
Fag på stx

Kemi A - stx

I kemi A får du indsigt i kemiens centrale begreber, lovmæssigheder og eksperimentelle arbejdsmetoder. Ligeledes får du et solidt kendskab til stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

Fakta

Navn:
Kemi A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kemi på A-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du får viden om sammenhængen mellem struktur og egenskaber for både organiske og uorganiske stoffer og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.

Du lærer at udføre beregninger på kemiske problemstillinger og at analysere og fortolke dem. Du lærer også at tilrettelægge og udføre simple kemiske eksperimenter og formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Kemisk fagsprog, herunder navngivning, kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atommodel og orbitaler
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer - også med inddragelse af gasser og opløsninger
  • kemiske reaktioner, der bl.a. handler om homogene og heterogene ligevægte, om termodynamiske tilstandsfunktioner, syre-basereaktioner og om reaktionskinetik
  • organiske reaktionstyper: substitution, addition, elimination, kondensation og hydrolyse

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig. Eksperimentielt arbejde i laboratoriet udgør mindst 16 pct. af undervisningstiden.

I kemi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og indeholder et centralt udarbejdet opgavesæt, der har udgangspunkt i det gennemgåede stof.

Den mundtlige prøve foregår på grundlag af både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 1 time og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kemi fra 0 - A-niveau er 325 timer, fra C - A-niveau 250 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kemi på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kemi A stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Kemi B -> A, STX Fjernundervisning 1120 København K