Gymnasiale valgfag

Erhvervsøkonomi C - valgfag

I erhvervsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder.

Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.

I undervisningen bliver fx gennemgået emner som virksomhedens ide, mål og strategi, organisationsstrukturer og ledelse, økonomistyring, forretningsplan og konkurrenceforhold.

Du lærer at bruge din viden til bl.a. at gøre rede for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed og til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder ud fra økonomi, afsætningsforhold og organisatoriske forhold.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder bl.a. et projektforløb. Du lærer at arbejde med erhvervsøkonomiske modeller.

It indgår generelt som redskab i undervisningen til fx casearbejde og projektarbejde.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger én af følgende to prøveformer:

En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

En todelt mundtlig prøve på grundlag dit projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale. Første del består af din præsentation af en selvvalgt problemstilling fra projektforløbet suppleret med uddybende spørgsmål. Anden del tager udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale. Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for erhvervsøkonomi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for erhvervsøkonomi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for erhvervsøkonomi C i bilag 8 i valgfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
16. maj 2017
Erhvervsøkonomi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2016
9. maj 2017
Erhvervsøkonomi C - valgfag Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
18. august 2016
18. maj 2017
Erhvervsøkonomi C - valgfag Dagundervisning 5700 Svendborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Erhvervsøkonomi C - valgfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Erhvervsøkonomi C - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. juli 2017
28. juli 2017
GSK - Erh. øko 0-C - t16gyeocu171 Dagundervisning 1358 København K
*
14. august 2017
8. december 2017
Erhvervsøkonomi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2017
28. november 2017
EF - Erhversøkonomi C - Online - t17efeoc2481 Aftenundervisning 1358 København K
*
24. august 2017
30. november 2017
EF - Erhversøkonomi C - Online - t17efeocu681 Fjernundervisning 1358 København K
*
24. august 2017
30. november 2017
GSK - Erh. øko 0-C - online - t17gyeocu681 Fjernundervisning 1358 København K
*
7. september 2017
30. november 2017
GSK - Erh. øko 0-C - online - t17gyeoct491 Aftenundervisning 1358 København K
*
11. september 2017
23. november 2017
GSK - Virk. øko. O-B - t17gyvibu196 Dagundervisning 1358 København K
*
1. november 2017
28. november 2017
GSK - Erh. øko 0-C - t17gyeocu1n6 Dagundervisning 1358 København K
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Erhvervsøkonomi C, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund