Gymnasiale valgfag

Erhvervsøkonomi C - valgfag

I erhvervsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Virksomheden og dens omverden
  • Strategi
  • Marketing
  • Økonomi
  • Organisation og ledelse

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en opgave, du trækker. 

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for erhvervsøkonomi på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for erhvervsøkonomi som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for erhvervsøkonomi C på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. januar 2020
15. maj 2020
Erhvervsøkonomi C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Erhvervsøkonomi C, VAF Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Erhvervsøkonomi C, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
27. januar 2020
15. maj 2020
EF - Erhversøkonomi C - Online - t19efeocu611 Fjernundervisning 1358 København K
*
18. februar 2020
14. maj 2020
GSK - Virk.øko 0-C - n19gvc21 Aftenundervisning 1358 København K
*
18. februar 2020
14. maj 2020
GSK - Virk.øko 0-C - t19gyvict421 Aftenundervisning 1358 København K