studentereksamen - stx
Fag på stx

Fransk fortsættersprog B - stx

I fransk fortsættersprog B udvikler du din mundtlige og skriftlige sprogfærdighed samt din evne til at læse og forstå enkle franske tekster.

Fakta

Navn:
Fransk fortsættersprog B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får samtidig viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransksprogede lande.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende fransk, lige som du lærer at skrive et enkelt og sammenhængende fransk samt oversætte enkel dansk tekst til fransk.

Du vil bl.a. få gennemgået grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om de grundlæggende elementer i fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et alment ordforråd får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Materialet vil bestå i litterære og ikke-litterære udtryksformer, bl.a. om aktuelle forhold i Frankrig og andre fransksprogede lande. Tidsperioden går fra det 20. århundrede til det 21. århundrede.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af to dele:

a) En præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 1 side.  

b) En samtale på fransk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale. 

Den samlede eksaminationstid er på ca. 30 minutter, og der gives 60 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog fra 0 - B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk fortsættersprog B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Fransk fortsættersprog C->B, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby