Gymnasiale valgfag

Japansk B - valgfag

I japansk B lærer du at udtale og forstå enkelt standardjapansk gennem undervisning i sætningsopbygning og intonation samt læsning af forskellige typer enkle tekster.

Fakta

Navn:
Japansk B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Derudover får du en grundlæggende viden om de japanske samfundsforhold og den særlige japanske kultur.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget japansk på B-niveau får du færdigheder i at forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardjapansk og i at udtale enkelt standardjapansk forståeligt og naturligt.

Du lærer også at læse og forstå bearbejdede tekster, både skønlitterære og ikke-skønlitterære, og du får et grundlæggende ordforråd, som sætter dig i stand til at kommunikere på japansk om dagligdags forhold og studerede emner.

Sammen med den sproglige del af undervisningen får du et elementært kendskab til japanske samfundsforhold og kultur.

Du får desuden undervisning i udtale, intonation og oplæsning samt de mest centrale dele af japansk grammatik, lige som du vil opnå et grundlæggende kendskab til de japanske skriftsystemer, herunder ca. 250 kanji.

Du lærer at bruge lyd- og billedmedier samt internettet som støtte for din lytte- og læseforståelse og din tale- og skrivefærdighed.

Undervisningen er i begyndelsen overvejende lærerstyret, men bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Du arbejder mundtligt med fx ordforråd, udtale, basal grammatik, dialoger, friere samtale, oplæsning og oversættelse. Skriftligt arbejder du både med håndskrift og computer, og du udarbejder mindre skriveøvelser.

It indgår i undervisningen i form af fx sprogprogrammer og informationssøgning.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der består af 3 dele:

  • Oversættelse til dansk af ukendt japansksproget tekst på ca. 200 skrifttegn
  • Oplæsning af et par selvvalgte liner og samtale på japansk med udgangspunkt i en kendt, japansksproget tekst af et omfang på ca. 200-400 skrifttegn. Teksten har tilknytning til et af de studerede emner 
  • Samtale på japansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale, evt. suppleret med gloser, inden for studerede emner

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for japansk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for japansk som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for japansk B i bilag på uvm.dk.