studentereksamen - stx
Fag på studentereksamen (stx)

Matematik A - stx

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.

Fakta

Navn:
Matematik A - stx
Type:
Fag på studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Til beskrivelse af et givet datamateriale lærer du at bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller, lige som du lærer om forskellige metoder til løsning af henholdsvis differentialligninger og geometriske problemer - sidstnævnte med hjælp af geometriske modeller.

Du lærer også om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • Regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, rationale og irrationale tal, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med brug af it-værktøjer
  • Formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet samt potenssammenhænge mellem variable
  • Simple statistiske metoder til håndtering af et givent datamateriale samt grafisk præsentation af dette
  • Forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter samt opstilling og løsning af plan- og rumgeometriske problemer
  • Karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner samt cosinus og sinus
  • Definition og fortolkning af differentialkvotienter
  • Ubestemte og bestemte integraler samt anvendelse af integralregning
  • Kvalitativ analyse af og opstilling af simple differentialligninger
  • Principielle egenskaber ved matematiske modeller

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen lægger vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde.

I matematik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplicerede beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt, med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Til prøven gives der 5 timer.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik fra 0 - A-niveau er 375 timer , fra C - A-niveau 250 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på A-niveau på stx er 375 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik A i bilag 35 i stx-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Matematik A - stx Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
11. maj 2017
Matematik A - stx Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. august 2016
18. maj 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5700 Svendborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Matematik A - stx Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
8. december 2016
15. maj 2017
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
8. december 2016
15. maj 2017
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. januar 2017
15. maj 2017
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
1. februar 2017
28. april 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. februar 2017
28. april 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. marts 2017
28. april 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. marts 2017
28. april 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. marts 2017
28. april 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. marts 2017
28. april 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. juli 2017
16. august 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. juli 2017
16. august 2017
Matematik A - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. juli 2017
4. august 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. juli 2017
4. august 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. juli 2017
4. august 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. juli 2017
4. august 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. juli 2017
4. august 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
30. november 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
30. november 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik B->A, STX Aftenundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
1. september 2017
30. november 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2017
30. november 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2017
30. november 2017
Matematik C->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. oktober 2017
30. november 2017
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
30. april 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. februar 2018
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. februar 2018
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. februar 2018
Matematik B->A, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Matematik B->A, STX Aftenundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
30. april 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2018
30. april 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2018
30. april 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. februar 2018
30. april 2018
Matematik C->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. marts 2018
30. april 2018
Matematik B->A, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C