Gymnasiale valgfag

Russisk B - valgfag

I russisk B lærer du at udtale et enkelt standardrussisk forståeligt og naturligt samt at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

Fakta

Navn:
Russisk B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får også et elementært kendskab til russiske samfundsforhold samt russisk historie, kultur og litteratur. Desuden lærer du om de mest centrale dele af russisk grammatik og træner både den sproglige og den skriftlige side.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget russisk på B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet af enkelt talt standardrussisk, lige som du tilsvarende lærer at udtale standardrussisk forståeligt og naturligt. Du bliver i stand til at kommunikere på russisk om dagligdags forhold og til at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

I undervisningen træner du udtale og intonation, bl.a. via oplæsning og samtale, men også ved hjælp lyd- og billedmedier samt internettet. Du lærer også om de mest centrale dele af russisk grammatik og opøver et aktivt ordforråd på cirka 1.600 centrale russiske ord.

De udvalgte skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster belyser centrale aspekter af Ruslands litterære, kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling.

Du får desuden træning i at skrive russisk og i at bruge relevante opslagsværker og it i tilknytning til undervisningen og din opgaveskrivning.

Undervisningen begynder med at være overvejende lærerstyret og bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Du arbejder mundtligt med fx styrede dialoger, friere samtale, referat og oversættelse. Til det skriftlige arbejde bruger du både håndskrift og computer til mindre skriveøvelser.

It indgår i undervisningen i form af fx glosetræning, informationssøgning og præsentationsteknik.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der består af to dele.

Den første del foregår som en samtale på russisk med udgangspunkt i en kendt tekst på 3/4 normalside, samt oplæsning og oversættelse af mindre passager. 

Den anden del foregår som samtale på russisk (ca. 5 minutter) med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om et alment emne. 

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet og oversættelsesprogrammer.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for russisk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for russisk som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for russisk B på uvm.dk