Gymnasiale valgfag

Retorik C - valgfag

I retorik C lærer du om kommunikation og bliver bevidst om sprogets funktioner, lige som du styrker dine evner til at indgå i en debat.

Fakta

Navn:
Retorik C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Faget er praktisk anlagt, og du får mulighed for at bruge din viden om retorikkens appelformer aktivt i øvelser med dine medstuderende.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget retorik på C-niveau lærer du at argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise. Undervisningen giver dig viden og bevidsthed om sprogets funktioner i forskellige kommunikationssituationer.

Retorik er både et teoretisk og et praktisk fag, og en stor del af den retoriske teori handler om, hvad der er god praksis. Du lærer at bruge grundlæggende retoriske begreber om produktion og forståelse af autentiske ytringer og at give konstruktive ændringsforslag. Du får herunder indsigt i kommunikationssituationens dele, der består af afsender, modtager og kontekst.

Du får bl.a. undervisning inden for emnerne:

  • Funktion, genre og hensigtsmæssighed
  • Retorisk argumentation
  • Retorikkens appelformer: logos, etos og patos
  • Principper for konstruktiv kritik

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du undersøger både andres kommunikation og laver retoriske øvelser, som giver dig praktiske erfaringer.

En stor del af undervisningen bygger på, at du producerer mundtlig og skriftlig kommunikation og herefter får konstruktiv kritik fra din lærer og dine medstuderende i forbindelse med klasseundervisningen eller får individuel vejledning.

I løbet af skoleåret udarbejder du en portfolio, som bl.a. består af dine udkast og manuskripter til mundtlige og skriftlige ytringer, skriftlige kritikker mv. Portfolioen er en del af grundlaget for den mundtlige eksamen.

It indgår i undervisningen ved, at du bruger computere, fx i forbindelse med redigering og lagring af ufærdige og færdige ytringer og ved fælles produktion og gensidig kritik.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven indeholder en teoretisk delprøve, hvor der stilles spørgsmål til en ukendt mundtlig eller skriftlig autentisk ytring på op til tre sider samt en praktisk delprøve, hvor du skal skitsere en bearbejdning af én af dine ytringer fra din portfolio, så den passer til en realistisk kommunikationssituation.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for retorik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for retorik som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for retorik C på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2024
3. december 2024
Retorik C, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
12. august 2024
30. november 2024
Retorik C, VAF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
15. maj 2025
Retorik C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Retorik C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Retorik C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
19. maj 2025
Retorik C, VAF Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Retorik C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
19. august 2024
14. maj 2025
Retorik C, VAF Dagundervisning 4200 Slagelse
*
19. august 2024
15. maj 2025
Retorik C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Retorik C, VAF Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Retorik C, VAF Fjernundervisning 1120 København K
*
12. august 2025
13. maj 2026
Retorik C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2026
28. maj 2027
Retorik C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2026
28. maj 2027
Retorik C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C