studentereksamen - stx
Fag på stx

Græsk A - stx

I græsk A opnår du færdigheder i at læse og oversætte græske tekster. Du får også et solidt kendskab til græsk grammatik og semantik.

Fakta

Navn:
Græsk A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får undervisning i græsk litteratur, filosofi og kunst og får forståelse for den græske oldtid som historisk helhed og som basis for den europæiske kulturtradition.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget græsk på A-niveau lærer du om det græske sprog og dets grammatiske opbygning og at læse og oversætte græske originaltekster. Det gælder hovedsageligt tekster i perioden fra Homer til og med Aristoteles, hvor vægten lægges på klassisk tid med bl.a. Homer og Platon.

Du lærer bl.a. at vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den græske originaltekst og gøre rede for forskelle mellem græsk og andre sprog, herunder dansk.

Du får også undervisning i centrale græske begreber inden for filosofi, politik, retorik og historie og lærer om græsk arkitektur, maleri og skulptur fra arkaisk til og med hellenistisk tid. Du vil fx stifte bekendtskab med græsk historie og kulturhistories betydning for udviklingen af den senere europæiske kultur.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og indeholder både temaundervisning organiseret som projektarbejde, sproglig indlæring, skriftlige opgaver og gennemgang af kulturelt stof.

Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejdet og til informationssøgning. Nogle af de skriftlige opgaver afleveres og rettes elektronisk. Der indgår mindst ét virtuelt forløb, hvor du arbejder mere selvstændigt.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer i alt 5 timer og har udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt. Prøven indeholder sproglige opgaver, oversættelsesopgaver og fortolkningsopgaver.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et før prøven ukendt græsk tekstmateriale, der knytter sig til tidligere gennemgåede tekster. Du bliver prøvet i oplæsning, oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af teksten. Der er ca. 60 minutters forberedelse og ca. 30 minutters eksamination.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for græsk fra 0 - A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for græsk på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for græsk A stx på uvm.dk