studentereksamen - stx
Fag på stx

Spansk fortsættersprog B - stx

I spansk fortsættersprog B videreudvikler du dine færdigheder i at tale, læse og skrive spansk. Samtidig øger du dit kendskab til spansk samfund og kultur.

Fakta

Navn:
Spansk fortsættersprog B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Med udgangspunkt i dit niveau lærer du at forstå et tydeligt talt spansk om almindelige og kendte emner og at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk.

Du øger dit ordforråd og udvikler dine læse- og skrivefærdigheder, så du kan læse og skrive enklere tekster på spansk.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I spansk fortsættersprog B får du undervisning i de grundlæggende principper for sprogets opbygning, grammatik og udtale.

Ud over at lære sproget øger du din viden om kulturelle, historiske og aktuelle samfundsmæssige forhold i den spansksprogede del af verden.

Du lærer at læse og forstå både fiktive og ikke-fiktive tekster på spansk og at analysere og fortolke dem ud fra dit kendskab til spansksproget kultur, samfund og historie.

Undervisningen

Du får undervisning i en række emner. Gennem arbejdet med emnerne får du mulighed for at træne lytte- og læseforståelse, mundtlig kommunikation og skriftligt spansk samt lære om spansksproget samfund og kultur.

I spansk fortsættersprog på B-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven har en eksaminationstid på ca. 30 minutter med 60 minutters forberedelsestid. Du præsenterer på spansk en ukendt tekst på ca. en side og fører derefter en uddybende og perspektiverende samtale. Endvidere fører du en samtale om almene emner på spansk med udgangspunkt i et ukendt billede. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt en - to gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for spansk fortsættersprog fra 0 - B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for spansk fortsættersprog på B-niveau på stx er 200 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for spansk fortsættersprog B - stx på uvm.dk