studentereksamen - stx
Fag på stx

Fransk fortsættersprog A - stx

I fransk fortsættersprog A lærer du at læse og forstå et nuanceret fransk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et flydende og varieret sprog.

Fakta

Navn:
Fransk fortsættersprog A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får samtidigt viden om centrale sammenhænge i Frankrigs og andre fransksprogede landes historie, kultur og samfundsforhold.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I fransk fortsættersprog på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et varieret og flydende fransk, lige som du lærer at skrive et varieret fransk og oversætte dansk tekst af en vis sværhedsgrad til et klart og præcist fransk.

Du vil få gennemgået generelle principper, herunder grammatiske, for sprogets opbygning og anvendelse samt få viden om fransk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget og opnå et alment og varieret ordforråd får du viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold i Frankrig samt i et eller flere andre fransktalende lande. Der vil indgå fransksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Materialet vil dels bestå i drama, epik og lyrik fra tre litterære hovedgenrer og dels i forskellige nutidige sagprosagenrer fra Frankrig og andre fransktalende lande. Tidsperioden går fra det 19. århundrede til det 21. århundrede med hovedvægt på nyeste tid.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

I fransk fortsættersprog på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og indeholder en bunden oversættelse fra dansk til fransk samt en fristil ud fra en fransksproget tekst. nder første delprøve må hjælpemidler ikke benyttes. Efter højst halvanden time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. 

Den mundtlige prøve består af en præsentation på fransk af en ukendt, ubearbejdet fransksproget tekst med et omfang på ca. to normalsider. Prøven varer ca. 30 minutter, og der gives 60 minutters forberedelsestid. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fransk fortsættersprog A stx på uvm.dk