Gymnasiale valgfag

Kinesisk B - valgfag

Du lærer at tale og forstå et enkelt, dagligdags kinesisk gennem undervisning i udtale og skriftsystemer samt ved læsning af forskellige typer tekster.

Fakta

Navn:
Kinesisk B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Derudover får du en grundlæggende viden om kinesiske kultur- og samfundsforhold - emner som du arbejder med i den sproglige indlæring.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kinesisk på B-niveau får du færdigheder i at forstå hovedindholdet af talt kinesisk som dagligdags kommunikation om kendte, studerede emner. Du lærer at udtale kinesisk forståeligt og at bruge et grundlæggende ordforråd. Til støtte for sprogindlæringen bruges mediebaseret materiale.

Du lærer også at oversætte læste tekster, der ikke indeholder særlige vanskeligheder, og at benytte relevante hjælpemidler som fx ordbøger og it-baserede programmer.

Du træner udtale og intonation gennem udtaleøvelser og indlærer basale dele af kinesisk grammatik. Du vil få et aktivt skrifttegnsforråd på ca. 100 centrale kinesiske ord.

Sammen med den sproglige del af undervisningen får du en grundlæggende viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina.

Undervisningen begynder med at være overvejende lærerstyret og bliver mere selvstændig, efterhånden som du bliver bedre til sproget. Det mundtlige arbejde er organiseret i tre større emner, og arbejdet med kultur og samfundsforhold er integreret i emnerne. Skriftligt arbejder du med at lære et begrænset antal skrifttegn i hånden og på kinesisk tekstbehandling.

It indgår i undervisningen i form af fx glosetrænings- og andre sprogprogrammer, informationssøgning og -formidling.

Eksamen

Eksamen består en mundtlig prøve.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times samlet forberedelsestid. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet og oversættelsesprogrammer.

I første del af prøven præsenterer du et selvvalgt emne på kinesisk med materiale, som du har udarbejdet på forhånd. Derefter fører du en samtale på kinesisk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale. Til sidst fører du en samtale på dansk med udgangspunkt i et spørgsmål inden for studerede emner.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kinesisk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kinesisk som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kinesisk B på uvm.dk