studentereksamen - stx
Fag på stx

Latin B - stx

I latin B lærer du at oversætte latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse.

Fakta

Navn:
Latin B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium
Som enkeltfag:
Faget udbydes ikke som enkeltfag

Du får desuden viden om romersk kultur og litteratur, forestillingsverden og materielle kultur samt indsigt i det latinske sprogs bidrag til de moderne sprog.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget latin på B-niveau lærer du at oversætte latinske originaltekster ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse samt at gøre rede for forskelle mellem en latinsk originaltekst og en dansk oversættelse.

Du lærer også at analysere og fortolke de latinske tekster ud fra deres historiske sammenhæng og forholde dig til de værdier og begreber, som kommer til udtryk.

I undervisningen vil du stifte bl.a. bekendtskab med latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 efter Kristus. Det gælder både poesi og prosa.

I sammenhæng med et central latinsk ordforråd og viden om latinsk grammatik vil du få indblik i det latinske sprogs bidrag til de moderne videnskabssprog og til låneord og fremmedord i øvrigt. Du vil også få viden om væsentlige sider af romersk kultur og dens betydning for den senere europæiske kultur.

Undervisningen varierer og indeholder både skriftligt arbejde og projektarbejde. Vægten ligger på den sproglige (herunder den grammatiske) indlæring, men du vil også lære om den kultur, der knytter sig til teksterne.

It indgår som en del af undervisningen i forbindelse med informationssøgning i tilknytning til tekstlæsningen, og nogle af de skriftlige opgaver afleveres og rettes elektronisk.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Den tager udgangspunkt i: 

1)  en eksamenstekst bestående af et enkelt tekststykke på højst 1/5 normalside prosa eller op til 10 vers poesi 

2)  en antik eller efterantik ekstemporaltekst på op til to normalsider

Eksaminationen varer ca. 30 minutter, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Varighed

Uddannelsestiden for latin på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Økonomi

Du kan søge støtte i form af SU, hvis du opfylder betingelserne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for latin B stx på uvm.dk