Gymnasiale valgfag

Latin C - valgfag

I latin C lærer du at læse lettere latinske originaltekster og får opbygget evnen til at genkende latinske ord og begreber i vores nutidige sprog.

Fakta

Navn:
Latin C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Faget støtter din forståelse for de historiske, samfundsmæssige og kulturelle linjer, der går fra Romerriget til nutidens Europa.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget latin på C-niveau lærer du at oversætte lettere latinske originaltekster ved hjælp af ordbog, grammatik og paralleloversættelse samt at sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng.

Du får bl.a. undervisning i områder som:

  • lettere latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.Kr.
  • romersk historie, samfund og kultur i det omfang, teksterne lægger op til det
  • latinsk morfologi og syntaks i det omfang, teksterne lægger op til det
  • grundlæggende latinsk ordforråd
  • latin i de europæiske sprog

Undervisningen indeholder varierede arbejdsformer. Vægten ligger på den sproglige (herunder den grammatiske) indlæring, men du vil også lære om den kultur, der knytter sig til teksterne.

It indgår i undervisningen i forbindelse med den grammatiske indlæring og i arbejdet med kulturstoffet.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som fordeles ved lodtrækning. Opgaven skal bestå af:

  1. en latinsk eksamenstekst bestående af et tekststykke på højst 1/6 normalside prosa eller op til otte vers poesi. Ved kortere tekster, f.eks. digte, kan flere tekster af samme forfatter indgå i opgaven. 
  2. en antik ekstemporaltekst i oversættelse på op til en normalside.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for latin på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for latin som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for latin C på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. august 2024
15. maj 2025
Latin C, VAF Dagundervisning 5000 Odense C