studentereksamen - stx
Fag på stx

Musik B - stx

I musik B beskæftiger du dig med musik og sang både inden for klassisk og rytmisk musik.

Fakta

Navn:
Musik B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer at udtrykke dig musikalsk solo og i sammenspil med andre samtidig med, at du bl.a. får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I musik på B-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med faget.

På det teoretiske niveau lærer du at bruge fagets metoder, teori og terminologi i forbindelse med analyse af musik fra såvel vestlige som ikke-vestlige kulturer. Du lærer endvidere at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig, kulturel og genremæssig synsvinkel.

Du får også kendskab til musikalsk notation og lærer at bruge elementær satsteknik med henblik på at lave enkle arrangementer. Desuden får du undervisning i musiklære, hørelære og musikteori samt i musikhistoriske og musikkulturelle forhold.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, alene og/eller i gruppe, og lærer at bruge krop, stemme og et bredt spektrum af instrumenter. Repertoiret vil være både dansk og internationalt. I skal indstudere og optræde med et musikalsk arrangement for et publikum.

Undervisningen veksler mellem tematisk klasseundervisning og projektarbejde, der både indeholder teoretiske og praktiske elementer. Musikudøvelsen veksler mellem lærerstyret indstudering og elevstyret gruppesammenspil.

It indgår i undervisningen som en del af søgning efter kildemateriale, produktion, udførelse og fremlæggelse.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnet eller -projektet og i ukendt parallelstof. Du høres i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 8 minutters varighed. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelse.

I musikudøvelse skal du fremføre to opgaver, hvoraf den ene kan være en soloopgave. Hver opførelse skal suppleres af en kort redegørelse for det udførte nummers egenart og udtryk. Eksaminationstiden er ca. 8 minutter pr. elev.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for musik fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for musik på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for musik B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. januar 2024
17. maj 2024
Musik C -> B, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. august 2024
14. maj 2025
Musik C -> B, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Musik C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Musik C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Musik C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C