Gymnasiale valgfag

Statik og styrkelære C - valgfag

I statik og styrkelære C får du kombineret teoretisk viden med praksis inden for små og store konstruktioner.

Fakta

Navn:
Statik og styrkelære C - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får grundlæggende forudsætninger for at beregne dimensionering og lave styrkeundersøgelse af enkle konstruktionselementer og lærer fx at beregne, hvor meget tryk et gitter kan modstå.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget statik og styrkelære på C-niveau lærer du om belastningstyper på forskellige konstruktioner og at belyse tværsnitformens og materialevalgets betydning for bæreevnen af et konstruktionselement.

Du lærer også at bestemme reaktioner, normalkraft og tværkraft for konstruktionselementer, der bliver påvirket til bøjning samt at tegne kurver af disse med henblik på at kunne vurdere en påvirknings indflydelse på konstruktionen.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Permanent last og variabel last
  • Retningslinjerne for fastlæggelse af belastningen på en konstruktion
  • Tryk- og trækstænger, herunder søjle- og gitterkonstruktioner, belastet med enkeltkræfter
  • Spændingsbegrebet og de forskellige undersøgelser til bestemmelse af bl.a. træk-, tryk- og forskydningspåvirkning
  • Relevante regler og standarder

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning i teori og selvstændigt arbejde med eksperimenter, der tager udgangspunkt i tekniske problemstillinger. Du kommer både til at arbejde mundtligt og skriftligt med formidling af stoffet og dine resultater. Du afslutter med en opgave i en praktisk, virkelighedsnær konstruktion, som vil ligge til grund for den mundtlige prøve.

It indgår i undervisningen i form af fx programmel til beregning, tegning og visualisering.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Til prøven præsenterer og fremlægger du din afsluttende opgave og perspektiverer i en samtale med din lærer til fagets supplerende stof. Prøven varer ca. 24 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for statik og styrkelære på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for statik og styrkelære som valgfag på C-niveau er 75 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for statik og styrkelære C på uvm.dk.