Gymnasiale valgfag

Tyrkisk B - valgfag

I tyrkisk B lærer du at udtale et enkelt standardtyrkisk forståeligt og naturligt samt at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

Fakta

Navn:
Tyrkisk B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får også et elementært kendskab til tyrkiske samfundsforhold samt tyrkisk historie, kultur og litteratur. Desuden lærer du om de mest centrale dele af tyrkisk grammatik og træner både den sproglige og den skriftlige side.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget tyrkisk på B-niveau lærer du at forstå hovedindholdet af enkelt, talt standardtyrkisk, lige som du tilsvarende lærer at udtale enkelt standardtyrkisk forståeligt og naturligt. Du bliver i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og til at læse og forstå lettere skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

I undervisningen træner du udtale og intonation, bl.a. via oplæsning og samtale, men også ved hjælp lyd- og billedmedier. Du lærer om de mest centrale dele af den tyrkiske grammatik og opøver et aktivt ordforråd på ca. 1.600 centrale tyrkiske ord.

De udvalgte skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster er af forskelligt omfang og belyser centrale dele af Tyrkiets litterære, kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling.

Du får desuden træning i at skrive tyrkisk på computer og i at bruge de centrale hjælpemidler, herunder it, i tilknytning til undervisningen og din opgaveskrivning.

Undervisningen veksler mellem mundtlig og skriftlig træning, bl.a. lytte- og læsetræning, arbejde med bøjninger og grammatiske strukturer, samtaleøvelser og små skriftlige øvelser.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve. Første del af prøven baserer sig på en samtale på standardtyrkisk med udgangspunkt i en kendt tekst på ca. ¾ normalside, samt oplæsning og oversættelse af mindre passager på ca. 50 ord. I den anden del af prøven skal du føre en samtale på standardtyrkisk (ca. fem minutter) med udgangspunkt i ukendt billedmateriale om et alment emne.

Eksamen varer ca. 30 minutter og har ca. 1 times forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tyrkisk på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tyrkisk som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tyrkisk B på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. december 2023
15. juni 2024
Tyrkisk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
26. marts 2024
31. december 2024
Tyrkisk B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
15. august 2024
19. maj 2025
Tyrkisk B, VAF Dagundervisning 4200 Slagelse
*
19. august 2024
14. maj 2025
Tyrkisk B, VAF Dagundervisning 4200 Slagelse