studentereksamen - stx
Fag på stx

Fysik C - stx

I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener.

Fakta

Navn:
Fysik C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget fysik på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og lærer om, hvordan fysiske modeller kan bruges til at forklare fysiske fænomener.

Ud fra kendskabet til enkle teoretiske, fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du bl.a. at forstå fysiske fænomener, som fx de fysiske egenskaber ved lyd og lys eller effekt og nyttevirkning ved omsætning af energi.

Du lærer at udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Lyd og lys


Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen. Opgaven indeholder både teoretiske og eksperimentelle elementer. Eksaminationen varer ca. 24 minutter, og du får ca. 24 minutters forbereldesestid. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fysik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fysik på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fysik C stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. november 2023
17. maj 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
4. december 2023
15. juni 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2024
22. maj 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2024
8. maj 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2024
22. maj 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
11. januar 2024
22. maj 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 8920 Randers NV
*
11. januar 2024
22. maj 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2024
12. maj 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
11. januar 2024
17. maj 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. januar 2024
22. maj 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 8700 Horsens
*
29. januar 2024
17. maj 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2024
31. december 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
12. december 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
2. december 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2024
6. december 2024
Fysik C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
14. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. august 2024
16. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
14. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 5960 Marstal
*
15. august 2024
19. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 4200 Slagelse
*
15. august 2024
6. december 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. august 2024
15. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. august 2024
14. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 4200 Slagelse
*
26. august 2024
2. december 2024
Fysik C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
14. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 4700 Næstved
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Fysik C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
17. maj 2025
Fysik C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
9. maj 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 4640 Faxe
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Fysik C, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Fysik C, STX Fjernundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Fysik C, STX Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2025
5. december 2025
Fysik C, STX Dagundervisning 4300 Holbæk