studentereksamen - stx
Fag på studentereksamen (stx)

Fysik C - stx

I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener.

Fakta

Navn:
Fysik C - stx
Type:
Fag på studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget fysik på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og lærer om, hvordan fysiske modeller kan bruges til at forklare fysiske fænomener.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt grundniveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Ud fra kendskabet til enkle teoretiske, fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forstå fysiske fænomener, som fx de fysiske egenskaber ved lyd og lys eller effekt og nyttevirkning ved omsætning af energi.

Du lærer at udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Lyd og lys

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen. Du får ca. 24 timers forberedelse til at lave et oplæg til brug for en mundtlig præsentation og diskussion af emnet. Selve prøveaflæggelsen varer ca. 24 minutter.

Opgaven indeholder både teoretiske og eksperimentelle elementer.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fysik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fysik på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fysik C i bilag 25 i stx-bekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2016
16. maj 2017
Fysik C - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2016
19. maj 2017
Fysik C - stx Dagundervisning 5700 Svendborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Fysik C - stx Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
3. januar 2017
16. maj 2017
Fysik C - stx Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
8. december 2017
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
8. december 2017
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
4. januar 2018
18. maj 2018
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. januar 2018
18. maj 2018
Fysik C, STX Dagundervisning 2620 Albertslund