studentereksamen - stx
Fag på stx

Fysik C - stx

I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener.

Fakta

Navn:
Fysik C - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget fysik på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og lærer om, hvordan fysiske modeller kan bruges til at forklare fysiske fænomener.

Ud fra kendskabet til enkle teoretiske, fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du bl.a. at forstå fysiske fænomener, som fx de fysiske egenskaber ved lyd og lys eller effekt og nyttevirkning ved omsætning af energi.

Du lærer at udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Lyd og lys


Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen. Opgaven indeholder både teoretiske og eksperimentelle elementer. Eksaminationen varer ca. 24 minutter, og du får ca. 24 minutters forbereldesestid. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for fysik på C-niveau er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for fysik på C-niveau på stx er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for fysik C stx på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. maj 2020
31. december 2020
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. august 2020
15. juni 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2020
2. december 2020
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
4. december 2020
Fysik C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
15. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
19. december 2020
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
17. august 2020
30. november 2020
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
19. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
27. november 2020
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
19. august 2020
18. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
21. oktober 2020
7. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 7700 Thisted
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
20. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
20. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
29. april 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Fysik C, STX Fleksibel undervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Fysik C, STX Dagundervisning 1120 København K