Gymnasiale valgfag

Idræt B - valgfag

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi.

Fakta

Navn:
Idræt B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget idræt på B-niveau får du en alsidig undervisning og træning med henblik på at komme i god fysisk form og at lære udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for områderne: boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får en teoretisk forståelse for idrættens videnskabsområder og metoder, herunder teorier om træning, livsstil og idrætsvaner. Dine praktiske erfaringer lærer du at kombinere med teoretisk viden i relation til træning og sundhed, så du bl.a. kan vurdere forhold, der har betydning for den fysiske aktivitets indflydelse på krop og psyke.

Du får undervisning inden for følgende områder:

  • Fysisk aktivitet, hvor du udover at træne forskellige idrætsgrene også lærer om kropsbevidsthed og det at indgå i forskellige typer af samarbejdsrelationer
  • Teoriforståelse, hvor du får grundlæggende viden om anatomi og fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv samt lærer om danske forhold inden for idrætshistorie og idrætssociologi
  • Træning, hvor du bl.a. lærer at tilrettelægge og udføre målrettede grundtrænings- og opvarmningsprogrammer

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, sådan at de praktiske discipliner integreres med teori om fysisk aktivitet, træning og sundhed, og det teoretiske stof både gennemgås som klasseundervisning og som praktisk eksperimentel undervisning.

Du kommer til at arbejde med det praktiske og teoretiske i en række tematiske forløb, og i løbet af skoleåret skal du udarbejde flere skriftlige rapporter.

Du lærer at bruge it til bl.a. at skaffe dig viden om sundhed, livsstil og idrætsvaner samt i forbindelse med forskellige testformer og bearbejdelsen af disse.

Eksamen

Eksamen består af en praktisk/mundtlig prøve.

Den praktiske del af prøven varer ca. 21 minutter. Denne del af prøven dækker 2 temaforløb og kan foregå individuelt eller i gruppe Du bliver også eksamineret i temaernes teoretiske sammenhæng.

Den mundtlige del af prøven varer ca. 24 minutter, og du har ca. 48 minutters forberedelsestid. Denne del af prøven er en individuel opgave i form af en case, hvor du får afprøvet din teoretiske viden på en praktisk problemstilling.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for idræt fra C - B-niveau er ca.125 timer, og på B-niveau er den 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for idræt som valgfag på B-niveau er 125 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt B i bilag 15 i valgfagsbekendtgørelsen.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2015
19. maj 2017
Idræt B - valgfag Dagundervisning 5000
*
11. august 2015
19. maj 2017
Idræt B - valgfag Dagundervisning 5000
*
18. august 2015
16. maj 2017
Idræt B - valgfag Fleksibel undervisning 5800
*
11. august 2016
16. maj 2017
Idræt B - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
16. maj 2017
Idræt B - valgfag Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. august 2016
5. maj 2017
Idræt B - valgfag Dagundervisning 5800 Nyborg
*
1. september 2016
15. juni 2017
Idræt B - valgfag Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Idræt B, VAF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
14. august 2017
18. maj 2018
Idræt C->B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
18. maj 2018
Idræt C->B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C