Gymnasiale valgfag

Idræt B - valgfag

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi.

Fakta

Navn:
Idræt B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget idræt på B-niveau får du en alsidig undervisning og træning med henblik på at komme i god fysisk form og at lære udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for områderne: boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Du får en teoretisk forståelse for idrættens videnskabsområder og metoder, herunder teorier om træning, livsstil og idrætsvaner. Dine praktiske erfaringer lærer du at kombinere med teoretisk viden i relation til træning og sundhed, så du bl.a. kan vurdere forhold, der har betydning for den fysiske aktivitets indflydelse på krop og psyke.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende områder:

  • Fysisk aktivitet, hvor du udover at træne forskellige idrætsgrene også lærer om kropsbevidsthed og det at indgå i forskellige typer af samarbejdsrelationer
  • Teoriforståelse, hvor du får grundlæggende viden om anatomi og fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv samt lærer om danske forhold inden for idrætshistorie og idrætssociologi
  • Træning, hvor du bl.a. lærer at tilrettelægge og udføre målrettede grundtrænings- og opvarmningsprogrammer

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, sådan at de praktiske discipliner integreres med teori om fysisk aktivitet, træning og sundhed, og det teoretiske stof både gennemgås som klasseundervisning og som praktisk eksperimentel undervisning.

Du kommer til at arbejde med det praktiske og teoretiske i en række tematiske forløb, og i løbet af skoleåret skal du udarbejde flere skriftlige rapporter.

Du lærer at bruge it til bl.a. at skaffe dig viden om sundhed, livsstil og idrætsvaner samt i forbindelse med forskellige testformer og bearbejdelsen af disse.

Eksamen

Eksamen består af en praktisk/mundtlig prøve.

Den praktiske del af prøven varer ca. 21 minutter med ca. 24 timers forberedelsestid. Denne del af prøven dækker et temaforløb og kan foregå individuelt eller i gruppe. Du bliver også eksamineret i temaernes teoretiske sammenhæng.

Den mundtlige del af prøven varer ca. 24 minutter, og du har ca. 48 minutters forberedelsestid. Denne del af prøven er en individuel opgave i form af en case, hvor du får afprøvet din teoretiske viden på en praktisk problemstilling.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for idræt på B-niveau er 200 timer. Hvis du løfter faget fra C - B-niveau er uddannelsestiden 125 timer. For stx-studerende betyder det et samlet timetal på 275 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for idræt som valgfag på B-niveau er 200 timer. Hvis du løfter faget fra C - B-niveau er uddannelsestiden 125 timer. For stx-studerende betyder det et samlet timetal på 275 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for idræt B på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Idræt B, VAF Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
16. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
2. december 2024
Idræt C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
15. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
14. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
14. august 2024
14. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 5960 Marstal
*
14. august 2024
13. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. august 2024
15. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2024
15. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
15. maj 2025
Idræt B, VAF Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. august 2024
14. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Fjernundervisning 6000 Kolding
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
13. august 2025
16. maj 2026
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 7700 Thisted
*
14. august 2025
15. maj 2026
Idræt C -> B, VAF Dagundervisning 7700 Thisted