studentereksamen - stx
Fag på stx

Italiensk A - stx

I italiensk A lærer du at læse og forstå et nuanceret italiensk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et flydende og varieret sprog.

Fakta

Navn:
Italiensk A - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får også undervisning i Italiens historiske, kulturelle og interkulturelle forhold med relevans for de studerede emner.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget italiensk på A-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende italiensk. Du lærer også at læse og forstå italiensk skønlitteratur og sagprosa og at analysere og fortolke disse tekster.

Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og anvendelse, herunder grammatik, samt de grundlæggende elementer i italiensk udtale og intonation.

Ud over at lære sproget får du bl.a. viden om italiensk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold, herunder aktuelle forhold i dagens Italien. Der vil indgå italiensksproget materiale fra såvel trykte som elektroniske medier.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver.

Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 4 timer Grundlaget for den skriftlige prøve er en todelt centralt stillet opgave. Under første delprøve må hjælpemidler ikke benyttes. Efter højst én time afleveres besvarelsen af første del af opgavesættet, og herefter må alle hjælpemidler benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet. 

Den mundtlige prøve, der har en samlet eksaminiationstid på ca. 30 minutter, og der gives ca. 1 times forberedelsestid. 

Prøven består af to dele. Først en præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 1 side. Der er ca. 24 timers forberedelse. Anden del af prøven består af en samtale på italiensk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale. 

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for italiensk fra 0 - A-niveau er 325 timer og fra B - A-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for italiensk på A-niveau på stx er 325 timer fordelt på 1., 2. og 3. g.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for italiensk A stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
16. maj 2025
Italiensk B -> A, STX Fjernundervisning 5000 Odense C