Gymnasiale valgfag

Tyrkisk A - valgfag

I tyrkisk A lærer du at udtale standardtyrkisk forståeligt og naturligt samt at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

Fakta

Navn:
Tyrkisk A - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du får også et bredt kendskab til tyrkiske samfundsforhold samt tyrkisk historie, kultur og litteratur. Desuden lærer du om centrale dele af tyrkisk grammatik og træner både den sproglige og den skriftlige side.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget tyrkisk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet af ukompliceret talt standardtyrkisk, lige som du tilsvarende lærer at udtale standardtyrkisk forståeligt og naturligt. Du bliver i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og til at læse og forstå skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster.

I undervisningen træner du bl.a. udtale og intonation, bl.a. via oplæsning og samtale, men også ved hjælp lyd- og billedmedier. Du lærer også om de mest centrale dele af den tyrkiske grammatik og opøver et aktivt ordforråd på ca. 2.200 centrale tyrkiske ord.

De udvalgte skønlitterære og ikke-skønlitterære tekster er af forskelligt omfang fra tiden efter 1928, men der læses også tekster fra før 1928. Teksterne belyser centrale aspekter af Tyrkiets nyere litterære, kulturelle, historiske og samfundsmæssige udvikling.

Du får desuden træning i at skrive tyrkisk og i at bruge relevante opslagsværker og it i tilknytning til undervisningen og din opgaveskrivning.

Undervisningen veksler mellem mundtlig og skriftlig træning, bl.a. lytte- og læsetræning, arbejde med bøjninger og grammatiske strukturer, styrede dialoger og elementære skriftlige øvelser. Du vil desuden komme til at arbejde med både sær- og tværfagligt projektarbejde.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og foregår på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. 

Den mundtlige prøve er tredelt og varer ca. 30 minutter.

Den første del af prøven består af en samtale med udgangspunkt i din præsentation af en kendt tekst/et kendt emne, på ca. én side. I den andel del af prøven skal du ud fra et ukendt billedmateriale kunne føre en samtale på ca. 5 minutter med eksaminator. Den sidste del af prøven foregår på dansk, hvor du i ca. 5 minutter skal føre en samtale om et kendt emne inden for historiske, samfundsfaglige eller kulturelle forhold.

Der gives en samlet forberedelsestid på ca. 1 time.  

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for tyrkisk på A-niveau er 325 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for tyrkisk som valgfag på A-niveau er 325 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for tyrkisk A på uvm.dk