studentereksamen - stx
Fag på stx

Almen sprogforståelse - stx

I almen sprogforståelse lærer du sproglig praksis, som bl.a. er skriftlige og sproglige udtryksformer samt grammatisk termologi.

Fakta

Navn:
Almen sprogforståelse - stx
Type:
Fag på studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du får kompetencer til at benytte din viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget almen sprogforståelse får I en fælles basis for arbejdet med de sproglige fag. Du lærer om sprogets begreber, og de betegnelser (terminologi) man benytter, og om forskelle og ligheder sprog imellem. Du lærer også at lave sproglige analyser af forskellige tekster.

Ved hjælp af kendskabet til latin og sproghistorie får du viden om sprogs indbyrdes relationer og afsmitning på hinanden. Dette kan fx have betydning for indlæringen af nye fremmedsprog.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Sproglig praksis både i tale og skrift
  • Grammatisk terminologi og analysefærdighed
  • Sociolingvistik, hvor man ser på sproget i en samfundsmæssig sammenhæng, herunder norm og individualitet, sprog og nationalitet samt sprog i globaliseringens tidsalder

Der indgår også en latindel, som indeholder emner om ordenes form og struktur (morfologi), om latin i de moderne europæiske sprog, herunder videnskabssprog, og om den betydning kulturen har på sproget, hvilket bl.a. viser sig i forbindelse med oversættelse fra et sprog til et andet.

Undervisningen veksler mellem flere former, og du vil arbejde med forskellige opgavetyper, blandt andet internetbaserede opgaver.

Eksamen

Din sproglige viden vil blive testet en eller flere gange undervejs i forløbet. Ved afslutningen evalueres dit udbytte af undervisningen skriftligt eller mundtligt. Evalueringen gælder både den almene del og latindelen. 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for almen sprogforståelse er mindst 25 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for almen sprogforståelse er mindst 25 timer. Faget indgår i grundforløbet.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for almen sprogforståelse i bilag 8 i stx-bekendtgørelsen.