Gymnasiale valgfag

Design og arkitektur B - valgfag

I design og arkitektur B får du kendskab til design af produkter, til kommunikationsdesign og til design af fysiske omgivelser.

Fakta

Navn:
Design B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse
Som enkeltfag:
Faget udbydes ikke som enkeltfag

Du får undervisning i en række designbegreber og teorier, som benyttes til vurdering og analysering af design samt til formidling af designprocesser og designløsninger.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget design og arkitektur på B-niveau vil du lære at planlægge og gennemføre et overskueligt designprojekt og at analysere og vurdere design ved hjælp af fagets metoder og begreber.

Du får indsigt i forskellige metoder til at generere idéer og udvikle koncepter og lærer at formidle en designproces og dens løsninger både visuelt og mundtligt

Undervisningens hovedområder er: produktdesign, herunder industrielt design, kommunikationsdesign samt design af fysiske omgivelser, herunder arkitektur.

Du vil bl.a. også få undervisning inden for emnerne:

  • Designteori, hvorunder også gennemgås designhistorie med fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen til i dag
  • Visualiseringsmetoder, herunder 3D-skitsering, desktoppublishing og fotobehandling
  • Researchmetoder til undersøgelse af forskellige interessenter samt informationssøgning i faglitteratur og på hjemmesider
  • De overordnede designparametre, der bl.a. handler om form, funktion, æstetik og kommunikation
  • Andre designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i et design, er: rum, materiale, konstruktion, teknologi, miljø, kultur, samfund, produktion, økonomi, historie og etik.


Undervisningen tager udgangspunkt i dit arbejde med egne projekter. Arbejdsformerne veksler mellem projektperioder og korte lærerstyrede forløb, der giver dig de redskabsmæssige forudsætninger for at gennemføre en designproces.

Resultaterne fra hvert projektforløb samles i en portfolio, og du skriver en kort opsummering på forløbets praktiske og teoretiske elementer ved afslutningen af projektet.

Du lærer at bruge it som arbejdsredskab i forbindelse med designprocessen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i din portfolio. Eksamen varer ca. 30 minutter, og der gives ingen forberedelsestid.  

Der gives en samlet afsluttende årskarakter.

Varighed

Uddannelsestiden for design og arkitektur på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for design og arkitektur B på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. august 2024
27. juni 2025
Design Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Design og arkitektur C -> B, VAF Dagundervisning 1120 København K