Gymnasiale valgfag

Kulturforståelse B - valgfag

I kulturforståelse B får du undervisning i kulturteoretiske ideer og lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk, fx kulturmøder i en multietnisk storby.

Fakta

Navn:
Kulturforståelse B - valgfag
Type:
Valgfag på de gymnasiale uddannelser
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på en gymnasial uddannelse

Du arbejder med emner som identitetsdannelse, integration, etik og moral - både som historisk og nutidigt fænomen.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget kulturforståelse på B-niveau lærer du om forskellige kulturteorier og at udføre en kulturanalyse inden for et nærmere afgrænset problemfelt. Du lærer også at beskrive forskellige kulturelle udtryksformer og at analysere og forklare forholdet mellem forskellige kulturer.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • kulturelle udtryksformer i tid og rum
  • teorier om kultur og identitet
  • kulturmøder
  • kultursammenligning, synkront og diakront
  • ikke-vestlig kultur
  • det nationale og det globale
  • forskellige integrationsformer

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde.

Gennemgangen af emnerne er organiseret i otte forløb med hovedvægt i de enkelte forløb på henholdsvis kulturteori, kulturmøde, ikke-vestlig kultur, kultursammenligning, kulturel udvikling, kulturel identitet, det nationale og det globale samt europæisk og ikke-europæisk kultur.

Der indgår it i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, materialeindsamling og præsentation.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kulturforståelse på B-niveau er 200 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kulturforståelse som valgfag på B-niveau er 200 timer.

Reglerne for karaktergivning følger reglerne for den uddannelse, faget indgår i.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kulturforståelse B på uvm.dk.