studentereksamen - stx
Fag på stx

Mediefag B - stx

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Fakta

Navn:
Mediefag B - stx
Type:
Fag på den almene studentereksamen (stx)
Som enkeltfag:
For unge og voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et gymnasium

Du lærer selvstændigt og kreativt at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis, manuskript og storyboard.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I mediefag på B-niveau arbejder du både teoretisk og praktisk med faget.

På det teoretiske niveau får du bl.a. undervisning i film- og tv-sprogets terminologi og i principper og teknik i forbindelse med optagelse og redigering. Du lærer at gøre rede for forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold samt bruge forskellige analysemetoder. Du lærer også om centrale genrer og programtyper, og om hvad der karakteriserer fakta, fiktion og blandinger herimellem.

På det praktiske niveau lærer du fx selvstændigt og nuanceret at bruge optage- og redigeringsudstyr, samtidig med at I i grupper lærer at planlægge og gennemføre en produktion. Hertil hører undervejs at gøre rede for faserne i arbejdet, at skrive synopsis, manuskript og storyboard samt at kunne fortælle om principper, arbejdsmetoder og målgruppe i relation til produktionen.

Du får også viden om grundlæggende træk ved filmens og tv-mediets historie og om produktionsforhold på film og tv - nationalt og internationalt.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Faget slutter med en medieproduktion.

It indgår i undervisningen til informationssøgning, præsentation og formidling af det faglige stof samt til tekstbehandling og digital redigering i produktionen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af to dele: en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion og en prøve i det teoretisk-analytiske stof.

Prøven i eksamensproduktionen har en eksaminationstid på ca. 15 minutter pr. eksaminand. Skolen beslutter, om denne del af prøven skal foregå individuelt eller i gruppe. Eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor du/I redegør for og diskuterer centrale elementer i produktionen og efterfølgende har en uddybende samtale med lærer og censor om arbejdet.

Til prøven i det teoretisk-analytiske stof er der en forberedelsestid på ca. 60 minutter, hvor du må benytte alle hjælpemidler, undtagen kommunikation med omverdenen og brug af internettet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for mediefag fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for mediefag på B-niveau på stx er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for mediefag B stx på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2024
16. maj 2025
Mediefag C -> B, STX Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. august 2024
6. december 2024
Mediefag C -> B, STX Dagundervisning 5600 Faaborg
*
9. august 2024
6. december 2024
Mediefag C -> B, STX Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
7. maj 2025
Mediefag C -> B, STX Dagundervisning 5800 Nyborg
*
16. august 2024
15. maj 2025
Mediefag B, STX Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2025
13. maj 2026
Mediefag C -> B, STX Dagundervisning 5000 Odense C