DTU Lyngby Campus

Hjemmeside:
E-mail:
Telefon:
4525 2525
Adresse:
Anker Engelunds Vej 101A, 2800 Kgs. Lyngby
Institutionsnummer:
280442

 

Hvis du søger uddannelser på andre adresser end den viste, kan kortet i højre side anvendes til at se disse adresser.

Uddannelser på adressen

Bacheloruddannelse
Uddannelser
Byggeteknologi
Bygningsdesign
Bæredygtigt energidesign
Cyberteknologi
Data science og management
Design og innovation
Elektroteknologi
Fysik og nanoteknologi
General Engineering
Geofysik og rumteknologi
Kemi og teknologi
Kunstig intelligens og data
Life Science og teknologi
Matematik og teknologi
Medicin og teknologi
Miljøteknologi
Produktion og konstruktion
Softwareteknologi
Gymnasial uddannelse
Uddannelser
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Kandidatuddannelse
Uddannelser
Akvatisk videnskab og teknologi
Anvendt kemi
Autonome systemer
Avancerede materialer og sundhedsteknologi
Bioinformatik og systembiologi
Bioteknologi
Business Analytics
Byggeteknologi
Bygningsdesign
Bæredygtig energi
Design og innovation
Elektroteknologi
Farmateknologi
Fotonik
Fysik og nanoteknologi
Fødevareteknologi
Geofysik og rumteknologi
Industriel økonomi og teknologiledelse
Informationsteknologi
Kemisk og biokemisk teknologi
Kemisk og biokemisk teknologi
Kommunikationsteknologier og systemdesign
Konstruktion og mekanik
Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Life Science Engineering and Informatics
Lyd og akustisk teknologi
Marin ingeniørvidenskab
Matematisk modellering og computing
Materiale- og procesteknologi
Medicin og teknologi
Menneskeorienteret kunstig intelligens
Miljøteknologi
Olie- og gasteknologi
Teknologisk entreprenørskab
Transport og logistik
Vindenergi
Professionsbacheloruddannelse
Uddannelser
Diplomingeniør - arktisk byggeri og infrastruktur
Diplomingeniør - bygning
Diplomingeniør - bygningsdesign
Diplomingeniør - elektrisk energiteknologi
Diplomingeniør - elektroteknologi
Diplomingeniør - fødevaresikkerhed og -kvalitet
Diplomingeniør - it og økonomi
Diplomingeniør - it-elektronik
Diplomingeniør - kemi- og bioteknologi
Diplomingeniør - kemiteknik og international business
Diplomingeniør - proces og innovation
Diplomingeniør - softwareteknologi
Diplomingeniør - sundhedsteknologi
Universitetsuddannelse
Uddannelser
Forskeruddannelse (ph.d.)
Ingeniøruddannelser, enkeltfag og tompladsordning
MSc Programme
Uddannelser
Advanced and Applied Chemistry
Aquatic Science and Technology
Architectural Engineering
Bioinformatics and Systems Biology
Biomedical engineering
Biotechnology (Engineering)
Business Analytics
Chemical and Biochemical Engineering
Civil Engineering
Communication Technologies and System Design
Computer Science and Engineering
Design and Innovation
Digital Innovation and Management
Digital Media Engineering
Earth and Space Physics and Engineering
Electrical Engineering
Engineering Acoustics
Engineering Design and Applied Mechanics
Environmental Engineering
Food Technology
Industrial Engineering and Management
Life Science Engineering and Informatics
Materials and Manufacturing Engineering
Mathematical Modelling and Computation
Petroleum Engineering
Pharmaceutical Design and Engineering
Photonics Engineering
Physics and Nanotechnology
Quantitative Biology and Disease Modelling
Sustainable Energy
Technology Entrepreneurship
Transport and Logistics
BSc Programme
Uddannelser
General Engineering

Uddannelsessteder