civilingeniør i byggeteknologi
Bacheloruddannelse

Byggeteknologi

Uddannelsen i byggeteknologi handler om planlægning og opførelse af boliger, byer, broer, veje og havneanlæg.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer såvel om byggematerialer og konstruktioner som om energiforbrug og miljø. Desuden får du kendskab til de økonomiske og ledelsesmæssige forhold omkring et bygge- eller anlægsprojekt.

Med en bachelor i byggeteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i byggeteknologi er tværfaglig og indeholder både naturvidenskabelige fag og teknisk-videnskabelige fag.

Grundlæggende naturvidenskabelige fag er matematik, fysik og kemi. Herudover kan du bl.a. vælge statistik og sandsynlighedsregning.

Du lærer også at arbejde med computerbaserede (CAD) modeller og at deltage i et tværfagligt samarbejde med bl.a. arkitekter, entreprenører og myndigheder.

Fag

Af teknisk-videnskabelige undervises du bl.a. i følgende:

 • Bygningsinformationsmodellering
 • Ingeniørdesign i byskala
 • Introduktion til programmering og databahandling
 • Bygningsinstallationer
 • Termisk bygningsfysik
 • Betonkonstruktioner
 • Grundkursus i geoteknik
 • Strømningsmekanik

Studieforløb

Uddannelsen giver mulighed for en høj grad af selvstændig tilrettelæggelse af forløbet. Et af følgende fire studieforløb er dog anbefalet:

 • Bygningskonstruktioner og -materialer
 • Anlægskonstruktioner som fx broer og havne
 • Bygningsenergi og -installationer, herunder også indeklima
 • Transport og byplanlægning, herunder planlægning og logistik inden for trafik og transport

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde herunder bl.a. projektsamarbejde med virksomheder.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Civil Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet

 • Fra 2022 skal karaktergennemsnittet i engelsk B være mindst 3,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder byggeteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i byggeteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5,8AO

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i byggeteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i byggeteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer eller kommuners tekniske forvaltninger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information