civilingeniør i byggeteknologi
Kandidatuddannelse

Byggeteknologi

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og har fokus på på udvikling, planlægning, projektering og udførelse af bygnings- og anlægskonstruktioner.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeteknologi
Andre betegnelser:
Civil Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får også kendskab til de økonomiske og samfundsmæssige sider af et byggeri. Du vil under uddannelsen have mulighed for i høj grad selv at sammensætte din uddannelse.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde som selvstændig eller finde job i rådgivende ingeniør- eller entreprenørfirmaer. Du kan også søge arbejde hos producenter eller i kommuner, offentlige styrelser samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til civilingeniør i byggeteknologi handler om, hvordan man designer og beregner byggeriet af bl.a. byer, huse, broer, veje, havne og andre konstruktioner.

Du lærer at projektere, designe og beregne bygnings- og anlægskonstruktioner med tilhørende installationer, og du får kendskab til de økonomiske, tekniske og samfundsmæssige problemer, der kan opstå i forbindelse med forskellige former for byggeprojekter.

Specialisering

På uddannelsen har du en høj grad af frihed til at specialisere dig inden for den del af byggeteknologi, der interesserer dig. Det kan fx være computersimuleringer og konstruktioner.

Fokusområder

Uddannelsen har tre fokusområder:

  • Bygningskonstruktioner
  • Hav- og kystteknologi
  • Geoteknik

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiden Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder byggeteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i byggeteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Nordic Master in Cold Climate Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i byggeteknologi eller bygningsdesign fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige områder alt efter, hvilken specialisering du har valgt.

Rådgivning og undervisning

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller ved den offentlige forvaltning i stat og kommuner, ligesom du vil kunne søge ansættelse på uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.