civilingeniør i byggeteknologi
Kandidatuddannelse

Byggeteknologi

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, vil du få en omfattende viden om fysiske principper, byggematerialer, konstruktioners virkemåde og overordnede principper for planlægning og projektering af byer og bygningsværker.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeteknologi
Andre betegnelser:
Civil Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får også kendskab til de økonomiske og samfundsmæssige sider af et byggeri. Du vil under uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for et af fagets områder, fx miljø- eller energiområdet.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde som selvstændig eller finde job i rådgivende ingeniør- eller entreprenørfirmaer. Du kan også søge arbejde hos producenter eller i kommuner, offentlige styrelser samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til civilingeniør i byggeteknologi handler om, hvordan man planlægger og udformer byggeriet af bl.a. byer, huse, broer, veje og havne.

Du lærer at projektere og udføre bygnings- og anlægskonstruktioner med tilhørende installationer, og du får kendskab til de økonomiske, tekniske og samfundsmæssige problemer, der kan opstå i forbindelse med forskellige former for byggeprojekter.

På uddannelsen går du i dybden med et eller flere områder. Du kan fx vælge at dygtiggøre dig inden for miljø, energi, byggeri i arktiske områder eller byggeledelse.

Uddannelsen indeholder syv studielinjer:

  • Bygningskonstruktioner
  • Bygningsinstallationer
  • Broer, veje og marine konstruktioner
  • Byplanlægning og byggeledelse
  • Brandsikkerhedsingeniør
  • Marin- og kystteknik
  • Marin- og geoteknik
  • Ingeniørarbejde i ekstreme områder

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Civil Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på hjemmesiden Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder byggeteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i byggeteknologi.

DTU udbyder desuden Nordic Master in Cold Climate Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i byggeteknologi eller bygningsdesign fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige områder alt efter, hvilken specialisering du har valgt.

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørvirksomheder eller ved den offentlige forvaltning i stat og kommuner, lige som du vil kunne søge ansættelse på uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.