civilingeniør i indeklima og energi
Kandidatuddannelse

Indoor Environmental and Energy Engineering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du med design af bygninger med et optimalt indeklima.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Indoor Environmental and Energy Engineering
Andre betegnelser:
Indeklima og energi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på energiforbrug i forhold til fx temperatur, luftfugtighed, lyd og lys. Du kommer til at arbejde med alt fra varme- og ventilationsanlæg, over design af lavenergihuse til smittespredning i bygninger.

Som færdiguddannet civilingeniør i Indoor Environmental and Energy Engineering vil du typisk komme til at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, hvor du vil kunne arbejde med bl.a. projektering af bygninger og anlæg eller med rådgivning af bygherrer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Når nye bygninger designes i dag, tages der i højere grad hensyn til bygningens energiforbrug, samtidig med at man forsøger at skabe et optimalt indeklima. Det gælder for forskellige typer af bygninger som fx kontorbygninger og private boliger.

På uddannelsen får du indgående viden om, hvordan man ved hjælp af projektering og drift af en bygnings installationer bedst udnytter de tekniske muligheder for at reducere energiforbrug.

Indhold

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Energistrømme i en bygning
  • Lavenergibyggeri
  • Naturlig ventilation i kombination med avancerede klimatekniske installationer

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Du har mulighed for et virksomheds- eller studieophold i Danmark eller udlandet. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Indoor Environmental and Energy Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Indoor Environmental and Energy Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Byggeri og anlæg med specialisering i indeklima og energi
  • Byggeri og anlæg (diplomingeniør) med specialisering i indeklima og energi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i bl.a. rådgivende ingeniørfirmaer, hvor du i konkrete byggeopgaver vil kunne arbejde med udarbejdelse af beregninger, udvælgelse af materialer og tilsyn med byggeriet.

Du vil også kunne arbejde med projektering af bygninger og store anlægsprojekter eller rådgive bygherrer om udførelse, drift og vedligehold.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information