civilingeniør i indeklima og energi
Kandidatuddannelse

Indoor Environmental and Energy Engineering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse arbejder du med design af bygninger med et optimalt indeklima.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Indoor Environmental and Energy Engineering
Andre betegnelser:
Indeklima og energi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på energiforbrug i forhold til fx temperatur, luftfugtighed, lyd og lys. Du kommer til at arbejde med fx varme- og ventilationsanlæg, design af lavenergihuse og smittespredning i bygninger.

Som færdiguddannet vil du typisk komme til at arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, hvor du kan arbejde med bl.a. projektering af bygninger og anlæg eller med rådgivning af bygherrer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Når nye bygninger designes i dag, tages der i højere grad hensyn til bygningens energiforbrug, samtidig med at man forsøger at skabe et optimalt indeklima. Det gælder for forskellige typer af bygninger som fx kontorbygninger og private boliger.

På uddannelsen får du indgående viden om, hvordan man ved hjælp af projektering og drift af en bygnings installationer bedst udnytter de tekniske muligheder for at reducere energiforbrug.

Emner

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Energistrømme i en bygning
  • Lavenergibyggeri
  • Naturlig ventilation i kombination med avancerede klimatekniske installationer

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Indoor Environmental and Energy Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratoriearbejde, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Du har mulighed for et virksomheds- eller studieophold i Danmark eller udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i bl.a. rådgivende ingeniørfirmaer, hvor du i konkrete byggeopgaver vil kunne arbejde med udarbejdelse af beregninger, udvælgelse af materialer og tilsyn med byggeriet.

Du vil også kunne arbejde med projektering af bygninger og store anlægsprojekter eller rådgive bygherrer om udførelse, drift og vedligehold.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information