civilingeniør i bygningsdesign
Kandidatuddannelse

Architectural Engineering

Kandidatuddannelsen kombinerer det ingeniørfaglige område med design og arkitektur.

Fakta

Navn:
Architectural Engineering, Architecture (civilingeniør)
Andre betegnelser:
Arkitektur (civilingeniør), bygningsdesign (civilingeniør)
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at skabe bygningskomponenter under hensyn til arkitekturen og det omgivende miljø og får en stor viden om fysiske principper og om konstruktioners måde at virke på.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i såvel private som offentlige virksomheder. Det kan fx være hos arkitekter, rådgivende ingeniører, bygherrerådgivere, entreprenører eller offentlige forvaltninger.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen handler om arkitektur, design og konstruktion af bygninger og bygningsdele. Du får bl.a. indsigt i arkitektonisk konceptudvikling, projektmodning, planlægning og projektering af bygninger samt konstruktiv formgivning.

Du lærer også om design af bærende konstruktioner, herunder beton- og stålkonstruktioner, og vil få viden om tektonik, der handler om, hvordan man sammenføjer forskellige materialer.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in (Architectural) Engineering (Civil Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Architectural Engineering foregår i:

DTU og AAU tilbyder også bacheloruddannelser i faget.

Læs mere i UG-artiklerne:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder med projekteringsopgaver med fokus både på design, arkitektur og konstruktion.

Du vil bl.a. kunne arbejde i rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer, entreprenørvirksomheder, produktionsvirksomheder eller ved den offentlige forvaltning i stat og kommuner, og du vil kunne søge ansættelse på forskningsinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information