Forsknings- og udviklingsmedarbejder
Job

Forsker (job)

En forsker bruger videnskabelige metoder til at undersøge et område og frembringe ny viden.

Fakta

Arbejdssteder:
Fremstillingsvirksomheder, Offentlige og private forskningsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Forsker, naturvidenskab og teknik; Forsker, samfundsvidenskab; Forsker, sundhedsvidenskab; Forsker, teologi; Udviklingsingeniør, Antropolog, Etnolog, Historiker, Kunsthistoriker, Litteraturhistoriker, Religionshistoriker

Som forsker kan du bl.a. arbejde med grundforskning eller anvendt forskning.

Du har en særlig viden om videnskab, metoder og teori inden for dit felt.

Forskere er typisk ansat på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner, hos en privat virksomhed eller ved en statsejet forskningsinstitution.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som forsker er du med til at skabe ny viden om naturen, samfundet og mennesker.

Forskere arbejder typisk inden for to områder:

 • Grundforskning, der udelukkende har til formål at føre til ny viden inden for et område.
 • Anvendt forskning, der har et bestemt formål, fx at finde nye måder at behandle en sygdom på.

Når du forsker og finder nye resultater, skal de udgives. Andre forskere fra hele verden tjekker dine resultater for at se, om der er lavet fejl. Du er også selv med til at tjekke andre forskeres resultater.

Forskning på universiteter

Som forsker på et universitet eller en anden uddannelsesinstitution arbejder du typisk med det fag, som du selv har studeret. Det kan være inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humaniora.

Det er meget forskelligt fra fag til fag, hvordan du laver dine undersøgelser.

Nogle arbejder på laboratorier eller med patienter, mens andre er på feltarbejde i naturen eller i samfundet.

På et universitet er du som forsker også med til undervise og vejlede de studerende inden for dit fag.

Forskning i private virksomheder

Mange forskere bliver ansat i private virksomheder fx inden for medicin, fødevarer eller grøn energi. Den viden, som din forskning frembringer, skal bruges til at udvikle nye produkter, som kan sælges til kunder.

Som forsker i det private arbejder du typisk sammen med mange andre personer på tværs af fag.

Du kan som forsker også arbejde med projekter, som et universitet og en virksomhed samarbejder om.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en forsker er:

 • Indsamle og analysere data
 • Formidle forskning til omverdenen
 • Samarbejde med forskere og udviklere inden for dit eget felt eller andre fagligheder
 • Give feedback på andre forskeres arbejde
 • Læse op på nye resultater inden for dit forskningsområde
 • Undervisning af studerende
 • Fundraising af midler til forskning

Karriereveje

Som forsker på et universitet kan du have mange forskellige titler alt afhængig af dine arbejdsopgaver, og hvor mange år du har været forsker. Du kan fx være:

 • Postdoc
 • Adjunkt
 • Lektor
 • Seniorforsker
 • Professor med særlige opgaver (MSO)
 • Professor

Hvis du er forsker i en privat virksomhed kan du fx have titler som seniorforsker, analytiker eller projektleder.

Som projektleder står du ofte i spidsen for et større forskningsprojekt, som mange forskellige forskere og fagpersoner arbejder sammen om.

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en forsker er:

 • Universiteter
 • Andre højere uddannelsesinstitutioner
 • Private virksomheder
 • Offentlige institutioner

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for forskere.

Læs mere i Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Når du har taget en gymnasial eksamen, tager det som minimum 8 år at uddanne sig til forsker.

Du kan blive forsker inden for mange forskellige fagområder.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En gymnasial eksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse
 4. En forskeruddannelse (ph.d.)

Her kan du læse om:

Mere uddannelse

Forskere kan tage en masteruddannelse.

Kurser og efteruddannelse udbydes desuden af de faglige organisationer og af private kursusudbydere.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk

Danmarks Grundforskningsfond
www.dg.dk

Medie om forskning og videnskab
www.videnskab.dk

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
www.vive.dk

Dansk Center for Forskningsanalyse
www.ps.au.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.