Forsknings- og udviklingsmedarbejder
Job

Forsker (job)

En forsker bruger videnskabelige metoder til at undersøge et område og frembringe ny viden.

Fakta

Arbejdssteder:
Fremstillingsvirksomheder, Offentlige og private forskningsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Forsker, naturvidenskab og teknik; Forsker, samfundsvidenskab; Forsker, sundhedsvidenskab; Forsker, teologi; Udviklingsingeniør, Antropolog, Etnolog, Historiker, Kunsthistoriker, Litteraturhistoriker, Religionshistoriker

Som forsker kan du bl.a. arbejde med grundforskning eller anvendt forskning.

Du har en særlig viden om videnskab, metoder og teori inden for dit felt.

Forskere er typisk ansat på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner, hos en privat virksomhed eller ved en statsejet forskningsinstitution.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som forsker er du med til at skabe ny viden om fx naturen, samfundet og mennesker.

Du arbejder typisk med enten grundforskning eller anvendt forskning.

Grundforskning er, når du undersøger et område generelt uden at have bestemt mål med forskningen.

Anvendt forskning er forskning, der har et bestemt formål. Det kan fx være, at du forsker i en sygdom for at finde nye måder at behandle den på.

Du kan som forsker også arbejde med udvikling og innovation, som handler om at udvikle nye produkter, processer eller arbejdsmetoder.

Dataindsamling

Hvordan din hverdag ser ud som forsker afhænger meget af, hvilket felt du forsker indenfor.

Som naturvidenskabelig forsker kan det være, du arbejder meget i laboratorier eller sidder foran en computer og analyserer data.

Samfundsvidenskabelige eller humanistiske forskere kan være meget ude på feltarbejde for at indsamle viden, som de så analyserer på hjemme på kontoret.

Formidling og undervisning

Formidling af dine forskningsresultater er en vigtig opgave som forsker. Du skal have dine resultater udgivet i forskningsverdenen, så andre forskere kan kigge dem efter i sømmene.

Som forsker på fx et universitet har du også tit ansvar for at undervise og vejlede de studerende inden for dit fag.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en forsknings- og udviklingsmedarbejder er:

 • Indsamle og analysere data
 • Formidle forskning til omverdenen
 • Samarbejde med forskere og udviklere inden for dit eget felt eller andre fagligheder
 • Give feedback på andre forskeres arbejde
 • Læse op på nye resultater inden for dit forskningsområde
 • Undervisning af studerende
 • Fundraising af midler til forskning

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en forsknings- og udviklingsmedarbejder er:

 • Universiteter
 • Andre højere uddannelsesinstitutioner
 • Private virksomheder
 • Offentlige institutioner

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ledelse af kommerciel forskning og udvikling46.470 kr.--
Produktionschef44.848 kr.--
Astronom, Fysiker, Klimatolog, Meteorolog41.656 kr.-36.768 kr.
Kemiker, Proceskemiker43.395 kr.--
Geofysiker, Geolog, Hydrolog, Mikropalæont,
Oceanograf
40.315 kr.-36.187 kr.
Matematiker, Statistiker48.882 kr.-37.347 kr.
Biokemiker, Mikrokemiker41.459 kr.-36.564 kr.
Biolog, Botaniker, Havbiolog, Mikrobiolog, Zoolog,
Økolog
40.915 kr.36.801 kr.38.867 kr.
Arbejde inden for miljøbeskyttelse34.100 kr.--
Arbejde med by- og trafikplanlægning41.086 kr.-40.210 kr.
Kartograf, Geodæt43.041 kr.37.750 kr.-
Veterinærarbejde40.504 kr.-41.356 kr.
Arbejde med odontologi57.238 kr.43.257 kr.-
Farmaceutisk arbejde48.102 kr.39.014 kr.37.312 kr.
Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne40.355 kr.-37.069 kr.
Laboratorieteknikerarbejde36.274 kr.-35.627 kr.
Arbejde med bedriftsygepleje45.749 kr.37.316 kr.-
Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner37.105 kr.31.770 kr.36.738 kr.
Arbejdsmarkedsøkonom, Samfundsøkonom,
Civiløkonom
45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.
Antropolog, Etnograf, Etnolog, Kultursociolog,
Sociolog
34.701 kr.37.957 kr.36.267 kr.
Arbejde inden for filosofi, historie og
statskundskab
35.780 kr.36.209 kr.40.821 kr.
Arbejdspsykolog, Børnepsykolog, Klinisk
psykolog, Socialpsykolog
34.560 kr.37.633 kr.35.884 kr.
Agronom, Forstkandidat, Hortonom, Lic. agro34.834 kr.37.308 kr.36.589 kr.
Arbejde med landskabsarkitektur37.047 kr.37.868 kr.-
Forskning, udvikling og rådgivning inden
for undervisningsmetoder
40.427 kr.44.342 kr.38.792 kr.
Forskningsbibliotekar32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.
Arbejde inden for audiologi39.169 kr.--
Datalog45.442 kr.-43.375 kr.
Analytikerarbejde inden for finans og forsikring50.232 kr.-40.975 kr.
Arbejde med udvikling af bank- og
forsikringsprodukter
49.965 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Når du har taget en gymnasial eksamen, tager det som minimum 8 år at uddanne sig til forsknings- og udviklingsmedarbejder.

Du kan blive forsknings- og udviklingsmedarbejder inden for mange forskellige fagområder.

Uddannelsesvejen består af:

 1. En gymnasial eksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse
 4. En forskeruddannelse (ph.d.)

Her kan du læse om:

Mere uddannelse

Forskere kan tage en masteruddannelse.

Kurser og efteruddannelse udbydes desuden af de faglige organisationer og af private kursusudbydere.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk

Danmarks Grundforskningsfond
www.dg.dk

Medie om forskning og videnskab
www.videnskab.dk

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
www.vive.dk

Dansk Center for Forskningsanalyse
www.ps.au.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.