Arbejdsmarked

Indkomst på ug.dk

I jobartiklerne bruger vi begrebet indkomst. Vi får tallet fra Danmarks Statistik, og indkomsten er et gennemsnit for, hvad en nyuddannet får i løn.

Vi opdaterer afsnittet "Indkomst" i jobartiklerne én gang om året med de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Nedenfor får du svar på, om indkomst fx er med eller uden pension og ferie- og søgnehelligdagsbetalinger, og hvorfor du ikke nødvendigvis kan finde præcis den samme løn på din egen lønseddel.

Fold alle afsnit ud

Indkomst er et gennemsnit

Den indkomst, du kan finde i jobartiklerne på ug.dk, kommer fra Danmarks Statistik. Vi får de nyeste tal for indkomst én gang om året, og tallene er fra året før.

Indkomst er et gennemsnit

Når vi bruger begrebet indkomst i jobartiklerne, så er tallet et gennemsnit af indkomst for nyuddannede i alderen 19-30 år. Gennemsnittet indeholder fx både fastlønnede og timelønnede, men ikke elever. Det betyder, at selvom du måske arbejder som murer og lige er nyuddannet, så er det ikke sikkert, at du kan finde præcis det samme tal på din egen lønseddel.

Kontakt en faglig organisation

Vil du vide, hvad lønnen er for et bestemt job, kan du kontakte den faglige organisation, som jobbet hører til. De kan oplyse dig om den løn, der er aftalt på området. Det er den overenskomstmæssige løn. En faglig organisation er fx en fagforening.

Dette tæller med som indkomst

Kort fortalt kan man sige, at indkomst på ug.dk er alt det, der står på  lønsedlen før skat. 

Indkomst indeholder

Danmarks Statistik tæller disse ting med som indkomst:

  • Basisfortjeneste. Består af grund-, kvalifikations- og funktionstillæg m.m. plus ferie- og søgnehelligdagsbetalinger, særlig feriegodtgørelse, bruttotræk og fritvalgsordning.
         
  • Pension inklusive ATP. Indeholder lønmodtagers og arbejdsgivers pensionsbidrag og ATP.
         
  • Personalegoder. De personalegoder, der regnes med i A-indkomsten. Det er værdi af fri bil, kost, logi, multimedier og skattepligtige sundhedsforsikringer.
         
  • Genetillæg. Indeholder holddriftstillæg og andre tillæg i og uden for arbejdstiden. Det er fx varsko-, udearbejde-, smuds-, skur-, forskudt frokost-, varme-, tank-, vagt-, udkalds-, rejsetids-, vejpenge-, zone-, forskydnings- og forlægningstillæg. Genetillægget indeholder ikke overtidstillæg.

Indkomst indeholder ikke

Indkomsten i jobartiklerne indeholder ikke det, som Danmarks Statistik kalder uregelmæssige betalinger. Uregelmæssige betalinger er fx bonus, overskud og kompensation for ikke afholdte feriefridage og omsorgsdage.
 

Oplysningerne kommer fra danske arbejdsgivere

Hvert år indberetter de danske arbejdsgivere lønstatistik til Danmarks Statistik. Det er ud fra de oplysninger, at Danmarks Statistik leverer tal for indkomst til ug.dk. 

Private og offentlige arbejdsgivere 

Danske arbejdsgivere er forpligtede til at indberette lønstatistik. Det gælder både private virksomheder og organisationer og de offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner. Hvis de har mere end 10 fuldtidsbeskæftigede, skal de indberette lønstatistik til Danmarks Statistik. 

Arbejdsgiverne indberetter lønstatistik for, hvad der svarer til 1.600.000 fuldtidsbeskæftigede. 

Ikke selvstændige eller mindre virksomheder

Lønstatistikken indeholder ikke selvstændige erhvervsdrivende eller virksomheder med færre end, hvad der svarer til 10 fuldtidsbeskæftigede.

Indkomst for selvstændige

De tal for indkomst, som vi får fra Danmarks Statistik, baserer sig på lønmodtagere. Det betyder, at vi ikke kan vise, hvad fx selvstændige erhvervsdrivende eller freelancere tjener.

Det kan du bruge oplysningerne om indkomst til

Når indkomst på ug.dk er et gennemsnit og derfor ikke nødvendigvis den løn, der kommer til at stå på din lønseddel, hvad kan du så bruge oplysningen til?

Et indtryk af lønniveauet

Indkomst på ug.dk er et gennemsnit og fungerer som en indikator for lønniveauet blandt nyuddannede inden for jobområdet. En indikator er en måde at måle og vise noget på. Det betyder, at du kan bruge indkomst i jobartiklerne til at få en idé om, hvad lønnen er. 

Sammenligne på tværs af job

Danmarks Statistik regner indkomst ud på samme måde for alle job på ug.dk. Hvis du fx overvejer, om du vil være it-konsulent eller programmør, så kan du også sammenligne lønnen i de to job.

Kontakt en faglig organisation

Står du i en situation, hvor du har brug for at kende en mere præcis løn for et bestemt job, skal du kontakte den faglige organisation. En faglig organisation er typisk en fagforening eller et fagforbund. De kan hjælpe dig med at vide, hvad den overenskomstmæssige løn er, det vil sige den løn, der er aftalt mellem organisationerne for lønmodtagere og arbejdsgivere på området.

Når der ikke står en indkomst

Du kan i få tilfælde støde på en jobartikel, hvor vi ikke oplyser en indkomst. Det kan fx skyldes, at Danmarks Statistik ikke har oplysninger om indkomst for det specifikke job.