Om de aktuelle beskræftigelsesmuligheder
Artikel

Aktuelle beskæftigelsesmuligheder

Jobartiklerne på ug.dk indeholder et danmarkskort, hvor du kan få vist de aktuelle beskæftigelsesmuligheder inden for jobbet.

I alle UddannelsesGuidens jobartikler kan du se, om der er rigtig gode, gode eller mindre gode muligheder for at få et job. Læs her, hvordan du bruger danmarkskortet.

Fold alle afsnit ud

Aktuelle beskæftigelsesmuligheder

I alle jobartikler på ug.dk kan du se, hvor let eller svært det er at finde job inden for et bestemt fagområde. Gå ind i en jobartikel og se de aktuelle muligheder for en række stillingsbetegnelser.

Du vælger en af stillingsbetegnelserne og kan straks se, hvordan mulighederne for job er rundt om i Danmark:

 • Rigtig gode jobmuligheder betyder, at det vil være ret let at finde job, hvis du har kvalifikationerne. Der er mange ledige job og virksomhederne har lidt svært ved at få dem besat.
 • Gode jobmuligheder betyder, at det sagtens kan lade sig gøre at finde job, hvis du har kvalifikationerne og søger bredt. Der kommer hele tiden job til besættelse, og ledigheden på området er lav eller moderat lav.
 • Mindre gode jobmuligheder betyder, at det kan være svært at finde job. Der er ret få ledige stillinger, og samtidig er ledigheden på området høj.

Forholdet mellem udbud og efterspørgsel

Beskæftigelsesregioner i Danmark

Hvor let eller svært, det er at finde job, afhænger af udbud og efterspørgsel. Udbuddet er antallet af ledige stillinger i virksomhederne. Efterspørgsel dækker over hvor mange, der søger de ledige stillinger.

Hvis der er flere ledige stillinger end ansøgere, er jobmulighederne rigtig gode. Ledigheden på området vil typisk også være lav.

Omvendt er jobmulighederne mindre gode, hvis der enten er mange ansøgere til få job, eller der ikke opslås nogen ledige stillinger.

Når der er et passende antal ansøgere til et passende antal stillinger, siger man, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel.

Arbejdsmarkedsbalancen

Hvert halve år bliver antallet af annoncerede og besatte job opgjort for hver af otte regionale områder af Danmark.

Arbejdsmarkedsbalancen opdateres i januar og juli. Den viser situationen på arbejdsmarkedet for et halvår ad gangen. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen eller udbuddet i de enkelte fag. Den beskriver situationen, som den er her og nu.

Omsætningen af job bliver talt sammen og analyseret. De enkelte stillingsbetegnelser fordeles i fem kategorier, der viser de tre grader af jobmuligheder:

De fem kategorier fortæller mere detaljeret om balancen og hvilke problemer, der karakteriserer den:

 • Tværgående og strukturel mangel på arbejdskraft. Hvis du søger en af stillingerne i denne kategori er mulighederne rigtigt gode. Ledigheden er lav, men alligevel har virksomhederne særligt svært ved at rekruttere medarbejdere.
 • Mangel på arbejdskraft. Jobmulighederne er rigtig gode for stillinger i denne kategori. Ledigheden er lav, men alligevel er der problemer med at få besat stillingerne.
 • Paradoksproblemer. Der er rigtig mange ledige stillinger i denne kategori. Selvom ledigheden inden for området er høj har virksomhederne paradoksalt nok problemer med at rekruttere medarbejdere.
 • Balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Jobmulighederne er gode for stillinger i denne kategori. Virksomhederne har ikke problemer med at rekruttere medarbejdere og der er mange, som søger og får job. Der er balance mellem ledige job og ansøgere.
 • Overskud af arbejdskraft. Jobmulighederne er ikke gode for stillinger i denne kategori. Virksomhederne har ret let ved at finde medarbejdere, for ledigheden er høj, og der er mange ansøgere til hvert ledigt job.

Omfattende mangel blev indført 1. januar 2017 som en ny kategori. Den karakteriserer job, der vurderes at være særdeles vanskelige at besætte. Der er altså er omfattende mangel på kvalificerede ansøgere i disse job, og dermed særdeles gode beskæftigelsesmuligheder. Det vil være nævnt eksplicit i de jobartikler, der er omfattet af manglen.

Kildemateriale

Den aktuelle opgørelse er baseret på data fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

Beskæftigelsesregionerne udarbejder arbejdsmarkedsbalancen på grundlag af kvantitative data.

Data

De vigtigste data er om:

 • Ledighed
 • Virksomhedernes rekrutteringssituation
 • Jobåbninger i virksomhederne
 • Beskæftigelse

Danmarkskortet viser de aktuelle muligheder for job for ca. 850 forskellige job i otte regioner i Danmark.

Ved at sammenholde alle disse forskellige data fremkommer arbejdsmarkedsbalancen.

Få mere at vide

Arbejdsmarkedsbalancen
arbejdsmarkedsbalancen.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
star.dk