kandidatuddannelse i Lysdesign
Kandidatuddannelse

Lighting Design

Den engelsksprogede kandidatuddannelse fokuserer på lysets egenskaber i forhold til oplevelsen og betydningen af lys i forskellige menneskelige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Lighting Design
Andre betegnelser:
Lysdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at designe med lys i både det virtuelle og det fysiske rum. Uddannelsen giver både en teknisk og en designmæssig forståelse og viden.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektfirmaer, eventfirmaer eller ved medieproduktioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen vil du komme til at arbejde med dagslys og kunstlys. Uddannelsen kombinerer viden inden for fagområderne medieteknologi, ingeniørvidenskab og arkitektur.

Emner

Du får viden om:

  • At opleve lys - design med lys inden for arkitektur og design, videnskab og medieteknologi
  • At skabe med lys - evidensbaseret lysdesign, lys og kontekst samt intelligent lysdesign
  • Innovativt lysdesign - udvikling af nye løsninger til problemstillinger inden for lysdesign

Uddannelsen lærer dig at arbejde med samspillet mellem lysets fysiske grundelementer, lysteknologier, digitale medier, kontekst, menneskelige faktorer og designmetoder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddanelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Lighting Design.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som professionel lysdesigner i fx rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektfirmaer, eventfirmaer eller ved medieproduktioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information