kandidatuddannelse i Lysdesign
Kandidatuddannelse

Lighting Design

Den engelsksprogede kandidatuddannelse fokuserer på lysets egenskaber i forhold til oplevelsen og betydningen af lys i forskellige menneskelige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Lighting Design
Andre betegnelser:
Lysdesign
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at designe med lys i både det virtuelle og det fysiske rum. Uddannelsen giver både en teknisk og en designmæssig forståelse og viden.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektfirmaer, eventfirmaer eller ved medieproduktioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen vil du komme til at arbejde med dagslys og kunstlys. Uddannelsen kombinerer viden inden for fagområderne medieteknologi, ingeniørvidenskab og arkitektur.

Der sker en stor udvikling inden for lysteknologi, bl.a. også i relation til intelligent og interaktiv styring af lys i rum. Desuden fylder skærmen som interaktivt medie mere og mere i det private og offentlige rum.

Indhold

Du får viden om:

  • At opleve lys - design med lys inden for arkitektur og design, videnskab og medieteknologi
  • At skabe med lys - evidensbaseret lysdesign, lys og kontekst samt intelligent lysdesign
  • Innovativt lysdesign - udvikling af nye løsninger til problemstillinger inden for lysdesign

Uddannelsen lærer dig at arbejde med samspillet mellem lysets fysiske grundelementer, lysteknologier, digitale medier, kontekst, menneskelige faktorer og designmetoder.

Undervisingsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddanelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Lighting Design.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Lighting Design som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i lysdesign skal du have en relevant bacheloruddannelse inden for et af fagområderne design, arkitektur, elektronik eller bygningsdesign eller it. Eksempelvis kan en bacheloruddannelse i Art and Technology, arkitektur og design, bæredygtigt design, bygge- og anlægskonstruktion og Mechatronics give adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som professionel lysdesigner i fx rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektfirmaer, eventfirmaer eller ved medieproduktioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medier, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information