Bachelor- og kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser er 3-årige videregående uddannelser, der kan efterfølges af 2-årige kandidatuddannelser. En samlet uddannelse varer 5 år. Videnskabelige teorier og metoder danner grundlag for uddannelserne, som på én gang giver stor faglig bredde og dyb specialiseret indsigt.

Efter en kandidatuddannelse kan man søge en forskerstilling og tage en ph.d.-grad.

Akademiske overbygningsuddannelser (AO) er fuldtidsuddannelser, der kræver en forudgående bacheloruddannelse. Uddannelserne varer 1 år.

Uddannelserne udbydes af universiteterne.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se mulige veje til en ønsket videregående uddannelse.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.