Artikel

Uddannelseszoom

Med Uddannelseszoom kan du sammenligne informationer og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Uddannelseszoom er et værktøj, der kan understøtte din valgproces i forbindelse med valg af uddannelse. Det sker ved at formidle data om uddannelsernes kvalitet og deres relevans i forhold til arbejdsmarkedets jobmuligheder.

Læs mere om værktøjet her i artiklen eller prøv det med det samme.

Prøv værktøjet

Fold alle afsnit ud

Hvad kan du finde i Uddannelseszoom?

Uddannelseszoom indeholder information om hver enkelt uddannelse og den efterfølgende jobsituation. Som noget nyt kan du nu også se studerendes vurdering af uddannelsens kvalitet samt dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans.

Du kan finde oplysninger om følgende:

  • Løn*, ledighed, iværksætteri og branche
  • Frafald og gennemførselstid
  • Omfanget af tilbudt undervisning samt forskerdækning
  • Aktive studerendes vurdering af uddannelsens kvalitet, undervisningen/ underviserne, det faglige og sociale miljø

* Løn omfatter indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensioner.

Ud over studerendes vurdering af uddannelsens kvalitet kan du desuden se beskæftigede og dimittenders vurdering af:

  • Uddannelsens relevans
  • Arbejdsform
  • Gennemsnitlig arbejdstid og arbejdsform
  • Frekvens for ansættelse i udlandet

Enkelte af de nævnte parametre kan ikke ses for erhvervsuddannelsesområdet, ligesom du heller ikke finder data vedrørende bachelorers beskæftigelse, da hovedparten af de studerende vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Hvorhen efter bacheloruddannelsen?

Uddannelseszoom viser, hvilke kandidatuddannelser de studerende typisk vælger at fortsætte på efter endt bacheloruddannelse. For hver bacheloruddannelse ses dels de tre hyppigst valgte kandidatuddannelser, dels den procentvise fordeling på uddannelserne.

Med visningen af de mest typiske kandidatuddannelser er det også muligt at se løn- og arbejdsløshedstal inden for de job, som kandidatuddannelserne fører til. Det er fx tal om, hvor mange procent der er arbejdsløse som nyuddannede og 10 år efter uddannelsen, eller lønnen for nyuddannede og 10 år efter uddannelsen. Man kan også se de brancher, som de færdiguddannede arbejder i samt hvor stor en andel, der starter egen virksomhed. Endelig er det muligt at se studerende og færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans.

Sådan bruger du Uddannelseszoom

Du søger uddannelser frem i værktøjet ved at søge på uddannelsens navn.

Når du har fundet en uddannelse, du gerne vil se nærmere på, skal du vælge uddannelsessted. Du kan søge op til tre uddannelser frem ad gangen, som du kan sammenligne. De valgte uddannelser kan du derefter sammenligne i forhold til de nævnte parametre.

Målgruppe

Uddannelseszoom henvender sig til folkeskolens ældste elever, elever i ungdomsuddannelserne, studerende på de videregående uddannelser, unge og voksne uden for uddannelsessystemet samt forældre og vejledere.

Datagrundlag

Datagrundlaget i Uddannelseszoom er registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data om de videregående uddannelser indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder surveydata fra nuværende studerende og nyuddannede dimittender.

Data, der vises i Uddannelseszoom, er offentligt tilgængelige på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Data opdateres løbende.