Artikel

Uddannelseszoom

Med Uddannelseszoom kan du sammenligne informationer om erhvervsuddannelser og videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre.

Uddannelseszoom er et værktøj, der kan understøtte din valgproces i forbindelse med valg af uddannelse. Det sker ved at formidle data om uddannelsernes kvalitet og deres relevans i forhold til arbejdsmarkedets jobmuligheder.

Gå direkte til Uddannelseszoom, eller læs mere om værktøjet nedenfor, inden du tager det i brug.

Fold alle afsnit ud

Hvad kan du finde i Uddannelseszoom?

Uddannelseszoom indeholder information om hver enkelt uddannelse og den efterfølgende jobsituation. Som noget nyt kan du nu også se studerendes vurdering af uddannelsens kvalitet samt dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans.

Du kan finde oplysninger om følgende:

  • Indkomst, arbejdsløshed, iværksætteri og branche
  • Frafald og gennemførselstid
  • Omfanget af tilbudt undervisning samt forskerdækning
  • Aktive studerendes vurdering af uddannelsens kvalitet, undervisningen/ underviserne, det faglige og sociale miljø

Du kan desuden se beskæftigede og dimittenders vurdering af:

  • Uddannelsens relevans
  • Arbejdsform
  • Gennemsnitlig arbejdstid og arbejdsform
  • Frekvens for ansættelse i udlandet

Enkelte af de nævnte parametre kan ikke ses for erhvervsuddannelsesområdet, ligesom du heller ikke finder data vedrørende bachelorers beskæftigelse, da hovedparten af de studerende vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Hvordan bruger du Uddannelseszoom?

Du søger uddannelser frem i værktøjet ved at søge på uddannelsens navn.

Når du har fundet en uddannelse, du gerne vil se nærmere på, skal du vælge uddannelsessted. Du kan søge op til tre uddannelser frem ad gangen, som du kan sammenligne. De valgte uddannelser kan du derefter sammenligne i forhold til de nævnte parametre.

Målgruppe

Uddannelseszoom henvender sig til folkeskolens ældste elever, elever i ungdomsuddannelserne, studerende på de videregående uddannelser, unge og voksne uden for uddannelsessystemet samt forældre og vejledere.

Datagrundlag

Datagrundlaget i Uddannelseszoom er registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data om de videregående uddannelser indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder surveydata fra nuværende studerende og nyuddannede dimittender.

Data, der vises i Uddannelseszoom, er offentligt tilgængelige på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk.

Data opdateres løbende.